Sinir sistemi hastalıkları önceden belirti verir mi?

sinir sistemiSinir sistemimiz beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşur. Bu alanları etkisi altına alan hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanır. Sinir sisteminin yapısında meydana gelen bozukluklar vücutta diğer sistemleri etkileyebilecek kadar önem taşır. Sinir sistemini etkileyebilecek olan rahatsızlıklar yapısal ya da fonksiyonel olarak meydana gelebilir. Sinir sistemi periferik sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak bölümlere ayrılmaktadır. Bu sistemlerin etkilerden olumsuz olarak etkilenmesi durumunda, sinir hastalığı gelişir. Vücutta olan diğer hücreler kendilerini yenileme özelliğine sahip olmasına rağmen, sinir sisteminde olan hücreleri yani nöronlar hasar gördükleri zaman yenileme işlemi olmaz. Nöronlar çok hassas bir yapıya sahiptir. Sinir hastalıkları farklı etkenlerden dolayı gelişebilir. Bunlar insanları doğuştan etkileyebileceği gibi, sonradan oluşan travma, zehirlenme ve iltihap gibi etkenlerden dolayı da meydana gelebilir.

Sinir sisteminin hastalık belirtileri nedir?

Sinir sisteminde olan farklı hastalık süreçlerinin sonunda ortaya çıkmış ve birbiriyle ilişkili görülen belirtilerin tamamı sendrom olarak tanımlanır. Tıpta psikosomatik ve somatik rahatsızlık belirtileri arasında olan ilişki gözlemlenip, fiziksel ve psikolojik hastalıkların neden oluştuğu belirlenir. Hastada meydana gelen psikolojik etkenler bedendeki fizyolojik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir ya da var olan fizyolojik hastalıkları olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun gibi oluşan fizyolojik etmenlerde kişinin psikolojik durumunu etkileyen bir unsurdur. Ancak hastalıklarla bedensel, akıl ve maneviyat arasında üçlü bir ilişki söz konusudur. Bu yüzden bir hastalığın sinir ilaçlarıyla destek tedavisi yapılması gerekirse, bu etkilerin dikkate alınması gerekmektedir. Hastalıkların çoğunda nevraljik belirtiler olmadığı halde, sinir sistemiyle yakından ilişkili bir durum vardır. Bu tür hastalıkların tedavisi sırasında, vücuttaki bütün sinir sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Sinir sisteminin desteklenmesi halinde, vücudun genelinin sağlıklı olması sağlanır.

Sinir hastalığının belirtileri meydana gelmesinde etken olan sebebe, kişinin yapısına ve kişinin psikolojik savunma mekanizmasına göre farklı şekillerde ve şiddette meydana gelmektedir. Ancak genel olarak ele alınırsa, psikotik ve nörotik olarak yaşanır. Nevroz gibi iç çatışmaların bilinç dışında dışa vurumu gibi yaşanan ruhsal sorunlar olursa, fobi, aşırı anksiyete, asabiyet, çarpıntı, kolay ağlama, sinirlilik ve aşırı duyarlılık gibi belirtiler kendini gösterir. Bazı durumlarda kişiler diğer insanlarla olan ilişkilerini terk edip içe kapanır, bazı durumlarda ise kişi kendi öz denetimini kaybedebilir. Birbirinden farklı olan ruh hallerinde geçişler yaşayan kişiler kendi duygularını denetleyemez hale gelebilir. Bu halleri kendisinin dışarıdan huysuz bir kişi gibi olarak algılanmasına sebep olur. Sinir hastalığının belirtilerinin içinde histerik olanlarda olabilir. Bu etkiler bedende uyuşma, bayılma, karıncalanma, bellek yitim ve histerik felçler gibi belirtiler olabilir. Aynı zamanda kişilerde depresyon etkisi de belirtileri görülebilir.

Kişilerde oluşan belirtiler psikotik özellikte olursa düşüncelerde bozukluklar, sanrılar, konuşma bozuklukları, hezeyanlar, gerçeklik duygusunun kaybedilmesi gibi durumlar görülebilir. Bu türden psikotik belirtiler akıl hastalığı etkileri olarak kabul edilmemeli.  Sinir hastalıkları akut şekilde yaşanıyormuş gibi ortaya çıksa da, daha öncesinde bazı belirtiler verir. Bu uyarılardan sonra hastaların psikolojik tedavisinde, geriye doğru sorgulandığında hastalığın sebeplerini, yaşam koşullarını ve önceden dikkate alınmamış  olan belirtiler tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu rahatsızlıkların teşhisi genellikle kolay olur, ancak bazı vakalarda ayırıcı tanı yapılırken zorlanma söz konusu olabilir.

Bir Cevap Yazın