Şehit ve gazi nedir?

sehit gaziŞehit, kutsal bir amaç uğruna Allah yolunda ve vatan savunmasında ölen kişiye verilen addır. Gazi ise; şehit olma olasılığını göze alıp verdiği mücadelede ölmeyip, sağ kalan kişiye verilen addır.

Şehitlik, tüm dinlerde ve kültürlerde ulvi bir statü olduğu gibi bizim dinimizde ve ülkemizde de çok kutsal ve önemli bir mertebedir. Zira, dinimize göre şehitler; Allah’ın huzuruna diri şekilde çıkartılıp rızık verilecek, cennete girecek kullar olarak kabul edilir. “Şehit” kelimesi de bu mana içinde “şehadet” kelimesinden gelmektedir.

Gaziler de şehitlik mertebesinde değer görürler, zira onlar da şehit olmayı göze almışlardır. Bu konuda Peygamber Efendimiz;

“Bir kimse şehit olmayı cani gönülden isterse, yatağında bile ölse, Allah onu şehitler mertebesine yükseltir.” buyurmuştur.

Askerlik, Türk toplumunun en önemli kurumlarından biridir. Askere giden genç erkekler özel törenlerle, ellerine kınalar yakılarak, davullar zurnalar eşliğinde uğurlanırlar. Vatan savunmasında görev alıp, sağ dönemeyen, şehitlerimiz dinen olduğu kadar sosyal açıdan da çok yüksek bir mertebeye yükseltilir, tüm övgülere layık görülürler. Aynı şekilde vatan savunmasından sağ dönen gazilerin de toplumda çok özel ve önemli yerleri bulunur.

Şehit ve gazilik statüsü devlet işlerinde de önemsenen önemli bir statü olup, şehit ailelerine, gazilere ayrıcalıklar devlet eli ile tahsis edilir.

Şehitlik statüsüne aşağıdaki gibi bazı farklı özel durumları yaşayan kişiler de sahip olurlar:

  • Askerler haricinde profesyonel bir görev icra ederken görev başında hayatını yitirenler,
  • Terörist bir saldırı sonucu hayatını kaybeden devlet hizmetindeki eğitimci, sağlıkçı, güvenlikçi gibi görevliler,
  • Polis, itfaiyeci gibi görevleri icra ederken görev başında hayatını yitirenler.

Şehitlik ve gazilik sadece İslamiyette ve Türk toplumunda olan statüler değildir. Birçok dinde ve toplumda farklı tanımlarla olsa da bu kavramlar söz konusudur.

Bir Cevap Yazın