Göz muayenesi nasıl yapılır?

göz muayenesiGöz muayenesi mutlaka düzenli olarak yaptırılmalıdır. Gözler beş duyu organı arasından en önemlilerindendir. Çünkü çevredeki tüm güzellikleri görmemizi sağlarlar. Öğrenme ve algılamanın yaklaşık %90 oranını gözler karşılar. Vücudumuzdaki en karışık organ olan beynin ardından gelen en karmaşık organ gözlerdir. Gözleri tehdit eden pek çok hastalık vardır. Bu nedenle gözlerin sık sık düzenli bir şekilde muayene ettirilmesi oldukça önemlidir. Var olan tüm göz hastalıklarında gözlerdeki rahatsızlığın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Belki de erken teşhis neticesinde hastalar gözlerini kaybetmekten kurtulur. Gözlerdeki rahatsızlıklara doğru teşhis son derece yüksek teknolojilerle yapılacak geniş çaplı muayenenin ardından konulur. Muayenede gözle ilgili herhangi ciddi bir yakınma olmasa bile olabilecek bütün olasılıklar değerlendirilerek, hissedilmeyen olası hastalıklar ortaya çıkarılabilir. Uzmanlar bu konuda özellikle çocuklar açısından 1,3 ve 5 yaşlarındaki göz muayenesine oldukça önem vermekte ve muayenenin kesinlikle yapılması şeklinde vurgular yaparlar. Ayrıca yetişkinlerinde ayda bir göz muayenesi olmasını tavsiye ederler.

Geniş kapsamlı bir göz muayenesi sonucunda göz hastalıklarının yanı sıra yaşamsal önem taşıyan beyin tümörleri, şeker hastalığı gibi pek çok hastalığın erken teşhis edilmesi mümkündür. Erken teşhis sonucunda bu hastalıklarında ciddi sonuçlara neden olmadan engellenmesi ve tedavi edilmesi sağlanır.

Kapsamlı göz muayenesi nasıl yapılır?

Her açıdan kapsamlı bir göz muayenesinin süresi en az 30 dakika, en fazla 45 dakika kadar devam eder. Muayene yapılırken gözün içine göz damlası damlatılır ve gözün iç kısımları detaylıca incelenir. Gözün görme keskinliğinin ölçülmesi için bazı testler yapılır. Kişideki ince detayları görme yeteneğinin ne kadar olduğunun ölçülmesi için gittikçe küçülen harf ve rakamlar gösterilerek, test yardımıyla ölçülür. Bu aşamanın ardından gözlük muayenesine geçilir ve bu muayenede gözde oluşan kırma kusuruyla birlikte kişinin ne kadar uzağı gördüğü, ne kadar yakını gördüğü ölçülür ve kişinin gözlük kullanıp kullanmayacağı ortaya çıkarılır. Bu aşamanın ardından kişinin göz kapakları kontrol edilir. Göz yaşı bezleri, göz çevresi ile göz yolu boşaltım sistemlerinin hepsi tek tek incelenir. Bunun ardından kişinin göz kaslarının ne durumda olduğunu öğrenmek için göz kasları testi uygulanır. Gözde bulunan kaslar göz bebeğinin hareketini kontrol etmektedir. Bu nedenle gözlerde panel durumu ölçülür. Sıkça görülen şaşılık ve çift görme sorunları da göz kaslarına bağlantılı olan sorunlardır. Bu yüzden muayenede bunlar da değerlendirilmelidir. Bu aşama bittikten sonra kişinin göz tansiyonunun kontrol edilmesi için bazı yöntemlerle göz içi basıncı ölçülür ve glokom hastalığının yani göz tansiyonunun olup olmadığı ölçülür. Bu sorunun erken teşhisi oldukça önemlidir. Bundan sonra kişiye biomikroskobik muayene yapılır. Muayenede iris, kornea ve retina tabakası ile lens düzeyleri değerlendirilir ve göz dibi muayenesine geçilir. Göz dibi muayenesinde ise, damla damlatılarak göz bebeğini büyütüldüğü bir muayenedir. Bu muayenenin hedefi kişideki beyin tümörü, glokom, yüksek tansiyon ve retina gibi çeşitli hastalıkların taranması ve bunların varlığının belirlenmesidir.

Aylık göz muayenesi bu aşamalardan geçilerek yapılır ve gözlerdeki hastalıkların ortaya çıkması sağlanır. Bu muayeneyle hastalıkların teşhisi konularak, tedavisine başlanabilir. Tedavi gerektirmeyen diğer göz hastalıkları için hastalara gözlük, lens, damla ve ilaç gibi uygulamalar tercih edilir.

Bir Cevap Yazın