Savcı ne iş yapar?

savci-evrakSavcı, kendisine ulaşan suç haberleri doğrultusunda devlet adına araştırma ve soruşturma yapan, bizzat veya emniyet güçleri yardımıyla el koyduğu suçla ilgili tüm delilleri toplayan, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açan, yürüten, davalarda iddia makamını temsil eden, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek gibi adli görevlerin yanı sıra kanunla kendisine verilen idari görevleri de yerine getirmek durumunda olan bir kamu görevlisidir.

Bireylerin, toplumun suçtan zarar görmemesi için çalışır.

Savcı olmak için nasıl bir yol izlenmelidir? sorusuna cevap olması amacıyla; hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra hakimlik ve savcılık sınavına katılmış, hem yazılı sınavdan hem de mülakattan başarıyla çıktıktan sonra da iki yıl süresince hakim ve savcıların yanında staj yapmış bir hukukçu şeklinde de tanımlanabilir.

Savcılar ya adli yargıda ya da idari yargıda çalışırlar. Adli yargıda çalışan savcılar il ve ilçe Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde bulunurken, idari yargıda çalışan savcılar Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde yer alırlar.

Tarihteki ilk örnekleri Roma hukukunda görülen savcılığın sorumluluk kapsamı her ülkede farklı olabilmektedir ama genelde polis soruşturmasından temyiz aşamasına kadarki yargılama sürecini kapsayacak şekilde kanunlarla kapsamı belirlenmiştir.

Suçları inceleyen ve gerçek suçluları bulmak için çok yönlü, detaylı araştırmalar yapan savcılar her zaman bürolarda, mahkemelerde değil, delil toplamak için olay yerlerinde ve zaman zaman çok olumsuz koşullarda çalışmak zorunda kalabilirler. Meslek olarak savcılığı seçecek gençlerin bunu göz önünde bulundurmasında fayda vardır. Stresli bir iştir. İşin ucunda bir insanı suçlamak olduğundan sorumluluğu da ağırdır.

İdari görevleri bakımından hakimler gibi savcılar da Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.

Bir Cevap Yazın