Sağlık turizmi nedir?

sağlık turizmiDünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda hızla gelişme gösteren sağlık turizmi, alternatif turizm türüdür. Sağlık turizmi kişilerin tedavi amacıyla yaşadığı ülkeden başka bir ülkeye gitmesiyle gerçekleşir. Hastaların daha iyi olanaklarla başka ülkelerde tedavi olmayı istemesi, sağlığını yeniden kazanmak istemesi, sağlığını korumak istemesi sağlık turizminin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve hastalıkların tedavisi için ikamet edilen yerden başka bir yere gidilmesi ve burada en az 24 saat boyunca sağlık ve turizm olanaklarından faydalanan kişiler sağlık turisti olarak anılır. Hastalara sunulan her türlü sağlık ve turizm faaliyeti sağlık turizmi adı altında ele alınır. Ancak genel olarak sağlık turizmi üç farklı alanda değerlendirilir.

 • Hastanelerde tedavi olmak ve rahatsızlığı için ameliyat olma gibi sebeplerle gerçekleştirilen tıp turizminde hastalar check up, diş protezi, kalp ameliyatı, kanser tedavisi, sağlık taraması, organ nakilleri gibi tıbbi işlemleri kapsamaktadır.
 • Termal tesislerde dinlenme ve rehabilitasyon gibi faaliyetlerde bulunmak için yapılan termal turizm, zinde kalmayı isteyen, beden ve ruh temizliği arayan kişilere hizmet etmektedir.
 • Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda yapılan sosyal aktivitelerle gerçekleştirilen yaşlı ve engelli turizmi, yaşlı nüfusun artmasıyla paralel olarak sağlık turizminin bir dalı olarak gelişme göstermiştir.

SAĞLIK TURİZMİNİN YAŞANMASINI SAĞLAYAN SEBEPLER NEDİR?

 • Yaşadığı ülkede sağlık hizmetlerinin gereken teknolojik gelişmelere ulaşmamış olması ve sağlık personelinin yeterli olmaması, kişilerin daha kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmak istemesi
 • Tedavi ihtiyacı olan kişilerin bu hizmeti alırken tatil yapma düşüncesinin olması
 • Yaşadığı ülkede sağlık hizmetlerinin pahalı olması nedeniyle, daha uygun ve kaliteli sağlık hizmeti alacağı ülkeleri tercih etmesi
 • Yaşadığı ülkede hastalığının veya ameliyatının bilinmemesi ya da yapılamaması
 • Yaşadığı ülkede coğrafi koşullardan ve tesis yetersizliğinden dolayı tatil olanağı bulamayan kişilerin özellikle termal turizm olanağına sahip olan ülkelerde tatil yapma isteğinin olması
 • Yaşlıların, engellilerin ve kronik hastalığı bulunan kişilerin başka ülkelere giderek tedavi olmayı istemesi
 • Yaşamlarında değişik bağımlılıkları olan kişilerin başka ortamlarda olmayı istemesi
 • Hastaların yaşam isteğiyle hayatın içinde olmayı istemesi

Dünyada sağlık turizminden pay almak isteyen ülkeler her zaman yeni arayışlar içinde olmuştur. Ülkemiz bu açıdan hem gelişmiş ve modern bir sağlık altyapısına, hem de sağlık personeli ve doktor açısından ileri bir seviyededir. Veriler sürekli artmakta olsa da, ülkemizin dünya sağlık turizminden daha fazla pay alma ihtiyacı vardır. Sağlık turizmini geliştirecek faaliyetler olabilecek aksaklıkları önlemeye ve turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı olmalıdır.

SAĞLIK TURİZMİ FAALİYETLERİ İÇİNDE YER ALAN ÇALIŞMALAR NELERDİR?

 • Konaklama tesislerinde sağlık bölümlerinin açılması ve işletilmesi
 • Termal tesislerde ve kaplıcalarda rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerinin sunulması
 • Kamu ve özel hastanelerde yabancılara yönelik sağlık hizmetlerinin nasıl ücretlendirileceğine dair çalışmaların yapılması
 • Yabancı hastaların kayıtlarının web ortamında tutulması
 • Sağlık turizminin takibi ve iş bölümü yapılması
 • Sağlık turizmi için gereken bilgilendirmelerin ve tanıtımın yeterince yapılması, hastaların yurt dışında sağlık hizmeti almasını sağlayan sigorta ve sağlık kuruluşlarının seçimi
 • Sağlık turizmin esaslarını, süreçlerini belirleyen genel bir yönetmeliğin hazırlanması
 • Konaklama tesislerinin kalite ve performansının kriterlerinin belirlenmesi
 • Ulaşım ve transferlerde belli bir standartın yakalanması
 • Sağlık hizmeti sunan kuruluşların uluslararası standartta hizmet sunmasının sağlanması

SAĞLIK TURİZMİ FAALİYETLERİNİN HASTALARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETİNE ETKİSİ NEDİR?

Ülkesinde sağlık hizmetini istediği gibi alamayan hastalar, başka ülkelerde sunulan olanaklardan faydalanmak için bu ülkelere giderek, sağlık turizminin canlanmasına ve bu alanda çalışmalar yapılmasına neden olmaktadır. Bu alanda sunulan hizmet kalitesini arttıracak etkenler yaygınlaştıkça ülkeler sağlık turizmine daha fazla yatırım yapmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun, hastaların internet kanalıyla sağlık hizmetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmeleri, hayatta en değerli varlık olan sağlığın korunması ve iyileştirilmesi için çok önemlidir. Yapılan yatırımlarla yabancı hasta sayısında olan artış, sektörde verimliliği arttırmakta ve bu ülkelerdeki sağlık masrafları ucuzlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler bu sektörün gelişmesi için, her türlü yatırımı yapmaktadır. Bu sayede hastalar daha iyi sağlık hizmetini, başka ülkelerde daha uygun koşullarda almaktadır. Sağlık turizmine hitap eden hastanelerde yapılacak eğitim çalışmaları, uzman kadroların arttırılması gibi çalışmalar hastaların daha iyi hizmet almasına sebep olacaktır. Hastaların daha kaliteli hizmet almasını sağlamak için, batı ülkelerindeki sigorta kuruluşları ile anlaşmalar yapılmalı, bunun çerçevesinde hizmetlerin geniş bir alana yayılması sağlanmalıdır. Sağlık turizmi kapsamında olan tüm kuruluşların belgelendirilmesi sağlanmalıdır. Hastaların konforunun sağlanması açısından, hastaların evden çıkıp, eve dönene kadar tüm süreçler yapılacak seyahat düzenlemeleri ile planlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın