Safra kesesi polipleri kansere neden olur mu?

safra kesesiSafra kesesi polipleri genellikle iyi huylu tümörlerden oluşmaktadır. İnsanların yaşamları boyunca safra kesesi poliplerine % 4-7 oranında maruz kalması araştırmalarla belirlenmiştir. Genellikle kişilerde genel taramada ya da farklı bir yakınma nedeniyle yapılan karın ultrasonografisi ile poliplerin teşhisi yapılmaktadır. Karın ultrasonografisi yapılıp, safra kesesinde poliplerin tespit edilmesi % 0,3-12 oranında, safra kesesi ameliyatları sırasında yapılan patolojik tetkiklerde % 2-12 kadar polip tanısı yapılabilir. Safra kesesi polipleri safranın içinde birikmiş olan lipid ve yağ üretiminden dolayı oluşur. Belli bir süre sonra safra kesesi bu yağları metabolize edememekte ve birikimler oluşmaktadır. Safra kesesinde meydana gelen kolesterol birikimi polip oluşumunu tetikler. Ancak polipler genellikle belirti vermediği için, çoğunlukla ultrason ile teşhis edilir. Safradan örnek alınıp, bunlarda kanser riski araştırılmaktadır. Araştırmaların sonuçlarına göre poliplerin oluşmasında yaşın, cinsiyetin, kilo ve hormonların, hamileliğin bir etkisi yoktur. Safra kesesinde çapı 1 cm den daha küçük olan polipler genelde zararsız olur. Fakat bunlar zaman içinde safra tuzu birikimine sebep olduğundan, taş oluşumu yapabilirler. Ayrıca polipler kanser riski taşıdıkları için, cerrahi girişimle alınmaları daha doğru olur.

Safra kesesi poliplerinde risk faktörleri nedir?

  • Peutz Jeghers sendromu
  • Gardner sendromu
  • Hepatit B
  • 60 ya üzerinde olmak
  • Safra kesesi taşlarının bulunması
  • Primer sklerozan kolanjit
  • Polip çapının 6 mm den daha büyük olması

Safra kesesinde görülen polip türleri nedir?

  • İyi huylu polipler
  • Kötü huylu polipler

Safra kesesinde oluşan poliplerin % 60 kadarını kolesterol polipleri oluşturur. Bunlar kolesterol birikmesi sonucunda oluşmakta ve safra yollarında tıkanmaya sebep olmaktadır. Polipler aynı zamanda pankreatit hastalığının bir sebebi olabilir. Adenomyomların görülme olasılığı ise % 25 kadardır. Poliplerden % 10 u iltihabi polipler, % 4 ü safra kesesi adenomları, % 1 oranında ise safra kesesi kanserleri oluşturmaktadır.

Safra kesesi poliplerinin belirtileri nedir?

Bu polipler genellikle fazla belirti vermez. Bazı polipler hazımsızlığa sebep olabilir, beslenmede yağlı gıdalara karşı tahammülsüzlük yapar, karında şişkinlik ve ağrıya sebep olabilir ya da hastada kusma ve sarılık gibi belirtiler yapabilir.

Safra kesesi poliplerine nasıl teşhis konur?

Teşhis için ultrasonografi tetkikinden yararlanılır. Çapı 5 mm den daha küçük olan poliplerin ultrasonla görülmesi oldukça zor olur. Tespit edilen poliplerin iyi huylu ya da kötü huylu olduğu genellikle çapları ve şekillerinden anlaşılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi yapılması, ultrasonografiye göre daha küçük çaplı olan polipleri teşhis etmekte daha faydalıdır. Safra kesesi poliplerinin teşhisinde, bunların safra kesesi taşından, safra çamurundan ve safra kesesi kanserinden ayırt edilmesi çok önemlidir.

Safra kesesi polipleri kansere neden olur mu?

Safra kesesinde olan poliplerin % 1-20 oranı kansere sebep olabilir. Kansere sebep olabilen adenomlar genellikle 12 mm çaptan daha büyük olur. Kanser riski daha çok 20 mm çaplı poliplerde daha yüksek orandadır.

Safra kesesi polipleri nasıl tedavi edilir?

Safra kesesindeki poliplerin tedavisi sırasında genellikle 10 mm çapından daha büyük olanlar laparoskopik yolla alınır. Bunun yapılmasının nedeni kanser gelişimini önlemek içindir. Hastalarda ameliyat açısından başka bir risk varsa, 6 ayda bir ultrason tetkiki yapılıp poliplerin çaplarındaki büyüme değerlendirilir. Ameliyat yapılırken sadece safra kesesindeki polipler değil, safra kesesi de alınmaktadır. Bu sadece poliplerin tekrarlama riskine karşı alınmış bir önlemdir.

Bir Cevap Yazın