Psikoterapi nedir?

Dar anlamda psikoterapi, bireyde görülen gerek duygusal gerekse de davranışsal sorunların çözümü için kullanılan teknikler bütünüdür. Psikoterapi tekniklerini yalnızca ruhsal ve davranışsal sorunlar yaşayan bireylerin tedavi edilmesi amacıyla uygulanan teknikler olarak düşünmemek gerekir. İnsanların genel ruh sağlığının korunmasını da hedefleyen psikoterapi uygulamaları, kişinin ruhsal dengesini sağlaması ve bu dengeyi sürekli olarak korumasını da sağlamayı hedefler. Ayrıca psikoterapi insanları bireyler anlamda incelemenin yanı sıra daha geniş bir alanda toplumsal olarak da uygulamalar geliştirir. Zira toplumu oluşturanlar bireylerin bizzat kendisi olduğundan, bireyde gelişen bazı sorunların nedeni de etkileşim halinde olduğu toplumun kendisi olabilir.

Çoğu psikoterapi uygulamasında, ruhsal ya da davranışsal sorunlar yaşayan bireylerde sorunun kaynağının aile içinde yaşanan etkileşim problemleri olduğu sonucu ortaya çıkar. Aynı durum çiftler için de geçerli olarak, bazı kişiler üzerinde yapılan psikoterapi çalışmaları sorunların kaynağının eş ile yaşanan iletişim bozuklukları olduğunu da ortaya çıkarabilir. Psikoterapi terimi tıp bilimine neredeyse tüm diğer sözcükler gibi Eski Yunancadan girmiş olmakla birlikte psiko sözcüğü “ruh ve zihin”, terapi sözcüğü ise “iyileştirme” manasına gelmektedir. Böylece psikoterapi kavramının isminden de anlaşılacağı üzere ruhsal ve zihinsel sorunların iyileştirilmesiyle ilgili olduğu söylenebilir.

Tıp tarihi boyunca birçok hekim psikoterapi tekniklerinin uygulanması üzerinde çalışmalar yapmış ve yapılan bu çalışmalar yıllar geçtikçe daha da geliştirilmiştir. Tıp bilimi bünyesinde yapılan bu çalışmalar neticesinde ortaya bütüncül, bilişsel, davranışçı, dinamik ve varoluşçu gibi farklı psikoterapi ekolleri çıkmıştır. Söz konusu zihin ve ruh olduğunda insanoğlu dünya üzerindeki en karmaşık canlı olduğundan, her insanın sorunları ve bu sorunlara verdiği tepki farklı olmaktadır. Örneğin; psikoterapinin ünlü ismi Freud tarafından oluşturulan Klasik Dürtü Kuramı çerçevesinde geliştirilen dinamik terapi ekolü sorunları serbest çağrışım ve rüyalar yolu ile irdeler.

Kişinin sorunlarının anlaşılması, analiz edilmesi ve çözülmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi sürecinde hekim farklı aşamalarda yeni ekolleri benimseyebileceği gibi, baştan sona tek bir ekol ışığında da psikoterapi teknikleri uygulanabilir. Kişinin durumuna ve sorunun niteliğine göre hekim tarafından tercih edilen bu ekoller, esneklik sağladığı için tıp dünyasında evrensel olarak kabul edilmiştir. Unutulmaması gereki ki, ruhsal ve davranışlar sorunların büyüklüğü ve gelişimi üzerinde kendi başınıza kararlar vermektense çözümü uzman bir hekim ile aramak en doğru karar olacaktır.

Rahnansaika

 

Bir Cevap Yazın