Psikolog ne iş yapar?

psikologPsikolog edebiyat fakültesinin psikoloji bölümünden mezun olmuş olan kişilerdir. Psikiyatrist ile birlikte çalışarak, hastalara gereken testlerin uygulanması ve psikiyatristin hastaya tanı koymasında yardımcı olurlar. Bazı özel eğitimleri almaları durumunda, hastalara psikoterapi yapabilirler. Fakat psikologlar tek başlarına hastaları tedavi edemez ve hastalık için tanı koyamaz. Psikoloji insan ve insan davranışları ile ilgilenen, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazesi olan kapsamlı bir alandır. Hem insan, hem de hayvan davranışlarını inceler, hem de bu davranışlarla ilintili olacak sosyal, psikolojik ve biyolojik süreçleri sorgulayarak, sorunları çözmeye çalışır. Bu alanın mesleki olarak açıklaması, psikoloji bilgilerini insanların sorunlarını çözmek için kullanır. Bunun kullanılması için psikoloğun dili iyi kullanması, araştırma, empati ve istatiksel analiz yapma gibi özel becerilerinin ve yeteneklerinin bulunması gerekir.

Psikologların çalışma alanları nedir?

Psikologların çalışma alanları arasında sayılabileceklerden ilki beyin ve davranış, diğeri ise çevre ve davranış ilişkisi gelir. Psikologlar araştırma yaparak, geliştirmiş oldukları kuramları sınar ve araştırmaların sonucunda ortaya çıkan yeni bilgileri uygulama alanında çalışanların kullanımına sunar. Bunun yanı sıra kişilerin ve toplumun değişen gereksinimlerinin karşılanmasında yeni yaklaşımlar geliştirir. Psikoloji çok geniş bir alanı kapsayan bir alandır. Psikologlar toplumda olan örgütlere ve kurumlara danışmanlık hizmeti sunar, temel ve uygulamalı alanlarda araştırmalar yapar, okullarda psikoloji eğitimi verebilir, çeşitli testlerle zekâyı ve kişiliği ölçebilir, bilişsel işlevleri ve davranışları değerlendirip, bu alanlarda yardımcı olur. İnsanların birbiriyle ve çevresiyle olan ilişkilerini araştırıp, bu ilişkilerin iyileştirilmesini sağlar.

Psikologlar bağımsız olarak çalışabilecekleri gibi yasa koyucu, hukukçu, doktor, bilgisayar uzmanı, polis, mühendis, , yönetici, asker gibi meslek dallarıyla çalışarak, toplumun her kesimine katkı sağlarlar. Bu yüzden yaşamın içinde pek çok alanda psikologları görebiliriz. Adli kararların verilmesini sağlayabilirler, hukukçulara yardımcı olabilirler, performansı yükseltebilmek ve kişilerin stresi yenmesini sağlayabilmek için yöneticilerle ve sporcularla birlikte çalışabilirler. Büyük kazaların sonrasında, bunun yaşayanların gireceği şok sürecinde bu kişilere yardımcı olabilirler. Psikolojinin çalışma alanlarının gün geçtikçe artış göstermesi, toplumdaki sorunların artması gibi etkilerin insan davranışlarıyla alakalı olması yüzünden, bu meslek gruplarına daha fazla ihtiyaç olacaktır. Toplumda kişilere uygulanan şiddet, bireyler arasındaki ilişkilerde olan zorluklar, sağlığa ve çevreye zarar verici davranışlar psikologların uğraştığı sorunlar arasında yer alır.

Psikologlar sorunları nasıl çözer?

Psikologlar bilimsel yöntemlerden faydalanıp bilgi toplama, toplanan bilgileri analiz etme, bunları önlemeye çalışma ve sorunlara müdahale edebilmek için stratejiler geliştirmeye çalışarak, toplumda olan sorunları çözmeye çalışırlar. Toplumun içinde yaşlı sayısındaki hızla artış yüzünden, bu gruplarla yaşamayı daha uygun hale getirmeye çalışırlar. Çalışan kadınların artması nedeniyle, işveren ve aile gereksinimleri arasındaki dengeyi kurmaya çalışırlar. Psikologlar heyecan verici mesleği yapmayı sevmelidirler. Sonuçta insanlara yardımcı oldukları için, kendilerini mutlu hissederler. İnsanların günlük yaşamda olan iniş ve çıkışlarla baş etmesi için gerekli yardımı yaparlar. İnsanlarda psikologlardan çekinmeden destek istemelidir. Sorunların kolay ve profesyonelce çözülmesi, toplumun daha ileriye gitmesini sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın