Piksel nedir?

İngilizce resim elemanı manasına gelen “picture element” tabirinin birleştirilmesi ile ortaya çıkan piksel kavramı, günümüzün gelişen teknolojileri sayesinde bilgisayar monitörlerinden cep telefonlarına ve yüksek çözünürlüklü televizyonlara kadar her alanda kullanılmaktadır. Çoğu insan tarafından bilinmese de, Türkçede pikselin karşılığı olarak “gözek” kelimesi kullanılmaktadır. Sayısal ortamdaki tüm görüntülerin en küçük parçası olarak tanımlanabilecek piksel, üçlü nokta grubu şeklinde de açıklanabilir. Günümüzde kullanılan görüntü sistemlerinde, bir rengi oluşturmak için temel üç ya da dört renk kullanılmaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi olarak kullanılan bu üç temel renk pikseldeki yani en küçük görüntü parçasının oluşmasını sağlamaktadır. Yeni nesil görüntü sistemlerinde kırmızı, yeşil ve mavi rengin haricinde sarı, siyah, eflatun ve cyan da kullanılmaya başlanmıştır.

Dijital kamera sistemlerinde kamera sensörünün görüntü yakalama kabiliyetini ve görüntüye ait diğer unsurları tanımlamak için de kullanılan piksel kavramı, dijital kamera sensörünün görüntü oluşturmak için kullandığı temel renk bileşenlerinin sınıflandırılmasını sağlar. Çoklu bileşen konsepti olarak da ifade edilen renkli görüntü sistemlerinin gelişen teknolojilere ayak uydurmak için sürekli olarak değiştiği günümüzde, görüntü kaydının dijital ortama herhangi bir kayıp yaşanmadan aktarılabilmesi için farklı renk bileşenlerinin doğru yönetilmesi önem kazanmıştır.

Günümüzün teknoloji karmaşası içinde her insanın cebinde taşıdığı mobil cihazlar için önemli bir tercih sebebi haline gelen ekran çözünürlüğü, piksel topluluklarının oluşturduğu boyutsal alanı tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Dijital ortamda seyredilen tüm görüntüler, yan yana getirilmiş piksel topluluklarından oluşur. Dijital görüntü olarak tabir edilen bu görseller, imgelerin en ve boyunda yer alan piksel sayısına göre “yüksek çözünürlüklü görüntü” şeklinde tanımlanır. Aslında dijital ortamdaki tüm veriler aslında sayısal değerlerden oluştuğundan, piksellerinde kendi başına herhangi bir en ve boy değeri bulunmamaktadır. Yani bir başka değişle bir piksel olarak tanımlanan dijital görüntü bileşeni 1 x 1 milimetrelik kare bir alan oluşturabileceği gibi, 3 x 2 milimetrelik dikdörtgen bir alanı da kapsayabilir.

Yeni nesil dijital görsel sistemlerde kullanılan piksel değerleri büyük bir çoğunlukla en ve boy oranı açısından birbirine eşittir ve piksellerin en ve boy değerlerinin birbirine eşit olmaması halinde bu durumunda ayrıca belirtilmesi gerekir. Bu aşamada çözünürlük kavramı yeniden incelendiğinde, ekran çözünürlüğü olarak tabir edilen ortamın aslında boyut tanımlamak için kullanılan ek bir açıklama olduğu daha iyi anlaşılır. Kendi başına herhangi bir boyut değeri olmayan piksellerin genellikle boyut değerinin önceden tanımlanması gerekir. Bir pikselin boyut değerinin tanımlanması ile uzunluk biriminde kaç pikselin yer alacağı belirlenmiş olur. Örneğin; piksel boyut değeri 1 milimetre olarak tanımlanan bir görüntü sisteminde, 1 santimetrelik alanda 10 adet piksel bulunacaktır.

Rahnansaika

 

Bir Cevap Yazın