Pazarlama yöntemleri nelerdir?

Pazarlama, bireysel ve örgütsel hedeflere ulaşmayı sağlayabilecek değişimleri hayata geçirmek üzere malların,tutundurulması , fiyatlandırılması, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi ve dağıtılmasına için hazırlanan plan ve uygulama şeklidir. Pazarlama, toplumun ve kişilerin yapısını tam öğrenerek, ürün ve hizmetlerin müşterilere götürülmesinde kullanılan sistemlerden de yararlanarak müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun pazarlama yöntemleri anlatan bir faaliyettir.pazarlama yöntemleri nelerdir

Müşteri odaklı pazarlama düşüncesinin yaygın hale gelmesi ile, satış sistemlerin de ciddi boyutlara varan değişimler meydana gelmektedir. Müşterilere yapılacak olan satışta başarılı olmak için, çok iyi organize edilmiş bir satış planı oluşturmak ve konusunda uzman satış elamanları yetiştirip sahaya çıkartmak gerekmektedir.. Bunu gerçekleştirmek için pazarlama ve satış bölümlerinin bir ekip olarak uyum içinde çalışması için çalışılmalıdır. Bu iki birimin birbirlerinin işlerine karışmaması ve müdahele olmaması gerekmektedir. Bu davranış tarzı doğru olmayıp ve satışta başarılı olma projesini gerçekleştirmek için düşünceyi her iki bölümde yok etmelisiniz. Bölümlerin ortak amacını başarabilmek için kendi aralarında uyum içinde hareket etmeleri şirketin faydasına olacaktır.

Şirket yöneticileri ben istediğimi ürünü üretir ve istediğim fiyata piyasaya satarım tutumu yerine, hizmet ve ürünleri müşterilerin ayağına kadar götüren satış anlayışını benimsemeye başlamışlardır. Sadece televizyon ve gazete reklamları yaparak, firmanıza ya da mağazanıza müşteri gelmesini beklemeniz ilerlemenizi engeller. Müşterilere erişmek için satış kanallarının çeşitlendirilmesi gerekir. Özellikle teknoloji çağında iken internetin gücünü küçümsemeyin. Şimdilerde internet sayfası olan ve internet üzerinden satış yapan firmalar daha fazla satış gerçekleştirmektedirler ve daha çok kazanmaktadır. Dünyadaki gelişimi yakalamak ve ürünlerinizi internet ortamında kurulan sanal mağazalar kurarak müşterilerinizin evine kadar taşımalıyız. Siz de müşterilerinizi değerli hissettirin eğer müşterileriniz memnun kalırsa şirketiniz gelecekte de var olacak uzun bir süre varlığını gösterecektir.

Satışın dönemlerinin en etkili zamanı, satışı yapan eleman ve müşterinin ya da potansiyel alıcının karşılaştığı ilk zamanlardır. Bu karşılaşma zamanına pazarlama dilinde ‘satışın kalbi denir. Alıcılar ile güzle bir iletişim kurulup, istekleri, talepleri ve diledikleri kapsama yakın bir değer sunulmalıdır.

Satışta hiçbir zaman tek taraflı kazanç sağlama isteği güven vermeyen ve kısa süren bir yaklaşımdır. Eski pazarlama dönemlerinde sık sık uygulanan, sadece ben kazanayım düşüncesi, tüketici hangi ürünü üretirsem almak zorunda düşüncesi artık yok olmuştur., Bir nevi tekelcilik bitmiştir.

Çok hızlı değişmekte olan dünya düzeninin bilinçli tüketicileri, harcadıkları paranın ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere gittiğini bilmek isterler. Bu yüzden harcamalarını planlı yaparlar. Üreticiler tüketicinin her türlü beklenti ve isteklerini dikkate almalıdır.

Müşterinin taleplerini anlamaya çalışmalı, beklentilerini sürekli takip etmeli ve bunları satış sürecine aktarmalıdır. Bazen satış elemanlarını tıpkı müşteri gibi denetlemelidir. Bu yöntem kendisine, müşteri tarafında olmayı sağlar.

Bir Cevap Yazın