Özgüven neden önemlidir?

özgüvenÖzgüven bireyin kendine inanması, her şeyi gerçekleştirmek için kendinin yeterli olduğu duygusuna sahip olabilmesidir. Bu olgu yaşamımızda önemli bir yere sahip olmakla birlikte, kesinlikle gereklidir. Dış dünyada yerimizi almamızın sebebi, insanlarla iletişim sağlamak için kullanacağımız silahımız ve kendimizin güvencesidir. Bireyin kendi benliğini oluşturmasında mutlaka olması gerekli olan bir olgudur. Kendinin yeterli olma duygusunu, kendi iç sesine kabul ettirmiş olan kişi kendisini sevmeyi de başarır. Kendini seven bireyler başka insanları da sevebilir. Bu kişinin sosyalleşme adına başarılı olması için en önemli etkenler arasındadır. Özgüvenin oluşması ve gelişmeye başlaması çocukluk döneminde başlamaktadır. Özgüvenin temelleri ne kadar sağlam olursa, bu kişiler yetişkinlik döneminde o kadar başarılı olacak bir birey haline gelebilir.

İnsanlar doğal olarak kabul görmeyi, kendilerini meydana getirmeyi ve başkaları tarafından onaylanmayı isterler. Bu insanın doğumundan itibaren başlayan adeta bir savaştır. Bu bir anlamda kişinin var olma savaşı gibi bir şeydir. Bu tür duyguların hepsi özgüvenin temelini kurar. Devamlı olarak eleştirilmiş, aşağılanmış, yargılanarak olumsuz hareketlere maruz kalmış olan kişiler, kendilerini yetersiz görmekte ve kendine olan güvenini kaybeder. Çocukların kendisi önemli bir beceriye sahip olsalar bile, bunu dışa karşı göstermek için herhangi bir çaba göstermek istemez. Ana ve babalar, öğretmenler genellikle buna bir anlam veremez. Özgüveni yüksek olan çocuklar ise öğrenmeye karşı daha çok istekli olurlar. Bir çocuk eğer kendine inan kişilerin varlığını hissederse, öğrenmeye karşı daha istekli olur.

Çocuklar yaşamların başlangıcında başarısızlıktan çekinmezler. Devamlı olarak öğrenmek, deneyimlerini arttırmak isterler. Düşse de kalksa da yürümeyi öğrenir, kesinlikle gayretlerini kaybetmezler. Düştükleri zaman başarısız olduklarını düşünmeyen bu çocuklara, yaptıklarının başarısızlık olduğunu ana ve babası öğretir. Bu dönemi geçirirken her hareketinin karşılığında onay isteyen çocuklar, bu yapılmadığı zaman başarısız olduklarını düşünürler. Çocukların ustalaşması için, yanında olan kişiler tarafından yüreklendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Bunu elde edebilen çocuklar, her türlü şeyi öğrenme ve uygulamada daha gayretli olurlar.

Bireyler yaşamlarının başlangıcında korkuyu bilmeseler de, büyüme döneminde kabul görmeme, reddedilme ya da onaylanmama gibi olumsuz davranışlara maruz kalırlarsa başarısızlık korkusuyla tanışmış olurlar. Bu yüzden harekete geçmek için korkarlar.

Özgüvenin geliştirilmesinde, kişinin var olduğu, kendisinin değerli olduğu, başkaları tarafından sevildiğini bilmesi ve her şeyi deneyip başarabileceği öğretilmesi gerekir. Bu etkenler hem çocukluk çağında, hem de yetişkinlikte motivasyonu arttıran etkenlerdir. Bunlarla başarı kendiliğinden gelecektir. Toplumda herhangi bir alanda başarılı olan kişiler incelendiğinde, kendilerinin özgüvenlerinin yüksek olduğu belirlenebilir. Başarının temelleri özgüvenle atılmaktadır.

Kendi kendine özgüven geliştirilir mi?

Bunu yapmak için kişinin önce kendisini sevmesi ve kabullenmesi gerekir. Bunu başarabildiğinde, başarısızlığın olmadığı sadece sonuçlarının olduğunun benimsenmesi gerekir. Bununla başarısızlık olarak kabul edilen durumlar gayretle ve çabayla düzeltilebilir. Bu yüzden kişiler kendi iç sesine daha fazla güvenebilir ve başarabileceğine inanıp, özgüvenin yükselmesi sağlanabilir. Bir işi herhangi bir kişi tarafından yapılmış olması, bu işin başka insanlar tarafından da yapılabileceğini göstermektedir.

Kişilerdeki potansiyel güçler kullanılmadığı zaman, bunlar herhangi bir şey ifade etmemektedir. Bu güçler sadece özgüvenle birlikte dışa vurulabilirse gerçekleşebilir. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler bile, yeniden denendiği zaman başarılı sonuçlar almak mümkün olur. Bu ise, sadece kişinin bunu yapabileceğine inanması sayesinde gerçekleşebilir. Bunu özgüveniyle yeniden yapmak için harekete geçmesi gerekir.

Önce motive olmanın sağlanması için, kişinin kendine güvenmesi gerekmektedir. Çünkü kişi kendine inandığında, ona diğer kişilerde inanır. Özgüvenin oluşturulması açısından en önemli tehlike, kişinin kendini yeteri kadar tanımadan aşırı özgüvenle yapabileceklerinden daha fazlasını hedefleyerek hareket etmesidir. Bu çocukların eğitim hayatları boyunca zekâlarına güvenip, gerekli çalışma disiplinini kazanmamalarına benzer bir durumdur. Kişiler kendi sınırlarını aniden değil, zorlamadan genişletmeye çalışmalıdır. Bunu yaparlarsa kendilerine arzu ettikleri başarı gelecektir. Kişiler yeteri kadar özgüvene sahip olmak için, kendini ve içsel kaynaklarını çok iyi tanımalıdır. Başarının olması için özgüven önemli bir etkendir, fakat çalışma becerisine sahip olunması için gayret göstermeleri gerekir.

Özgüvenin önemi nedir?

Başka insanlarla iletişim için, yeni ortamlara girildiği zaman, iş hayatında, eğitimde ve aşk yaşamında özgüven herkes için gerekli olan bir etkendir. Karşısında olan kişiyle kendisinden emin olarak konuşamayan, iş yaşamında kendine güvenmediği için girişimleri olmayan, başkalarıyla dostluk kuramayan kişiler istediklerini elde edemez. Kişilerin utanması, çekingen olması ve susması kendine güvenmemesinden kaynaklanmaktadır. Özgüven eksikliği olduğunda, kişinin başarılı olması beklenmemelidir. Bu durumdaki kişiler evlilikle ilgili bile hatalı ilişkilerin içine girebilirler. İş yaşamlarında olmaları gereken seviyede çalışamazlar. Çünkü karşısındaki kişilere tuttuğunu koparacak gibi bir imaj vermezler.

Bir Cevap Yazın