Özel hukukun dalları nelerdir?

HukukÖzel hukukun kendi içerisinde barındırmakta olduğu dalları, genel hatlarıyla üç ana başlık altında incelemek mümkündür. Bu üç ana başlığın ise kendine ait alt grupları ve nitelikleri mevcuttur.

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • Devletler Hukuku

 

 

1. MEDENİ HUKUK

Kişiler hukuk, Aile hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Borçlar hukuku olarak alt dallara ayrılır.

a. Kişiler Hukuku

Kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini, husumetlerini, kişiliğin ne şekilde nasıl başladığını ve ehliyetlerin nasıl kazanıldığını inceleyen hukuk dalıdır.

b. Aile Hukuku

Aile ilişkilerini inceler. Evlilik, boşanma, nişanlanma, soy bağı, babalık, tanıma gibi durumlar aile hukuku konusuna girer.

c. Eşya Hukuku

Kişilerin eşya üzerindeki hakimiyetini inceleyen hukuk dalıdır.

d. Miras Hukuku

Gerçek kişilerin ölümünden sonraki durumunu inceler.

e. Borçlar Hukuku

Kişiler arasındaki borç ilişkilerini inceler. Borçlar hukukunun sahip olduğu birtakım temel ilkeler vardır. Bunlar sırasıyla;

 • Borçların nispiliği ilkesi
 • Sözleşme özgürlüğü ilkesi
 • Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
 • Eşitlik ilkesi
 • Borçlunun ilk ikametgahında ifa ilkesi
 • Dürüstlük ilkesi
 • Kusurlu sorumluluk ilkesi

2. TİCARET HUKUKU

Taciri, tacirin işlettiği ticari işletmeyi ve ticari hayatta uyulması gereken kuralları inceleyen hukuk dalıdır. Kendi içerisinde dört alt gruba ayrılır. Sırasıyla;

a. Ticari İşletme Hukuku

 • Tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimselerdir.
 • Ticari işletme: Devamlılık unsuru taşıyan, bedeli sermayeden çok nakdi sermayeye dayanan, gelir sağlamayı hedefleyen ve esnaf faaliyet sınırlarını aşan işletmedir.

b. Şirketler Hukuku

 1. Kollektif Şirket
 2. Komandit Şirket
 3. Limited Şirket
 4. Anonim Şirket

c. Kıymetli Evrak Hukuku

Kambiyo Senetleri Hukuku (Kıymetli evraklar, bono, poliçe, çek, senet…)

d. Deniz Ticareti Hukuku

Denizde gemilerle eşya ve yolcu taşıma işlerini inceleyen hukuk dalıdır.

e. Sigorta Hukuku

Sosyal sigortalar ve özel sigortaların faaliyetlerini inceleyen hukuk dalıdır.

3. DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

Yabancı kişilerin ilişkilerini, husumetlerini inceleyen hukuk dalıdır.

 

Bir Cevap Yazın