Otizm nedir?

Çocuklarımızı hareketlerini bebeklikten itibaren incelemeye başlarız. Onları diğer yaşıtlarıyla karşılaştırır ve farklılık olup olmadığına bakarız. Bazen farklılıklar görürüz ve şüpheleniriz acaba çocuğumuz otizmli olabilir mi? Bunun için öncelikle ilk olarak “Otizm nedir?” sorusuna cevap verelim. Otizm, sosyal becerilerinin gerçekleştirilmesini engelleyen bir genel gelişim bozukluğudur. Otizm çoğunlukla bebeklikte özellikle 2 yaşından başlayarak ortaya çıkar.Otistik çocuklar genelde sosyal iletişim kurma ve algılama bozukluğu yaşarlar. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği yaşansa da zeka düzeyleri normal olan otostik çocuklarda bulunmaktadır. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından daha fazla görülmektedir. Henüz sebebi bilinmemektedir otizm nedir

Otizmin özellikleri bireyler arasında farklılık gösterse de en belirgin özellikleri şunlardır:
• Algılama da sorunlar
• Konuşmada güçlük
• Sosyal etkileşimlerde yok denecek kadar sınırlılık
• Duygusal bağlanmada zorluk
• Zihin işlevlerinde yetersizlik

Otizimli çocukların ortak özellikleri

• Öncelikli olarak göz teması kuramazlar.
• Sosyal etkileşimleri yoktur, duygu ve düşüncelerini ifade etmekte güçlük yaşarlar.
• Bireyler arasında farklılık gösterse de ses,koku, ışık ve dokunmadan herhangi birine karşı aşırı hassasiyet gösterirler.
• Saldırgan olabilirler. Kendilerine yada çevrelerine zarar verebilirler.
• Çiğneme becerilerini kazanmaları güçtür. Bazı besinleri yemek istemezler.
• Değişikliği sevmezler, direnç ve tepki gösterirler.
• Konuşma da güçlük çekerler. Bazı kelimeleri sürekli tekrarlayabilirler.
• Arkadaşları yoktur tek başına olmayı tercih ederler.
• Kalıplaşmış davranışları tekrar ederler. Örneğin: sallanma, el çırpma, objeleri kendi etrafında çevirme vb.
• Aşırı hareketlilik yada aşırı hareketsizlik
• Sorduğunuz sorulara tepki vermeyebilirler.
• Genel olarak sarılmayı sevmeseler de bazıları için sarılma sakinleşmeleri için önemlidir.
• Aşırı hareketli yada aşırı hareketsiz olabilirler.
• Çevrelerinde olup bitenlerle ilgilenmezler.
• Motor gelişimlerinde düzensizlik bulunabilir.(ipe boncuk dizer fakat topu atamaz)

Otizm de erken tanı çok önemlidir. Eğer ilk dönemlerde fark edilebilirse kişinin ihtiyaçlarını tek başına karşılama becerilerinin gelişmesi sağlanabilir.Bireylerin yaşıtlarının kazandığı beceriler onlar kadar başarılı olmasa erken fark edilmesi sayesinde bu becerileri kazanmaları sağlanabilir. Otistik özelliklere sahip bireylerle yapılacak çalışmalarda ilk dikkat edilmesi gereken göz kontağı kurma çalışmalarıdır. Bu onların kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın