Osmanlı Türkçesi nedir?

Türklerin Anadolu’ya 11. yüzyıldan itibaren yerleşmesinden sonra 13. yüzyılda Türkçe de Anadolu’da bir yazı dili olarak gelişmeye başlamıştır. Selçuklu Devleti zamanında yerleşmiş olan çeşitli gelenek ve görenekler, yani detay verecek olursak Arapça ve Farsçanın devletin resmi dili olarak kabul edilme geleneği bu devletle birlikte sarsılıp ardından yıkılınca; Türkçe bilim, edebiyat ve devlet dili olarak önem kazanmıştır. Elbette bu noktada Karamanoğlu Abdülkerim Satuk Buğra Han tarafından Türkçenin resmi dil olarak ilan edilmesinin önemini belirtmek gerekir.

Bu dönemde devletin siyasi gücüne denk olarak Türkçe üç kıtada yaygın olarak kullanılan bir dil olmuştur. Öyle ki tarihi kayıtlarda o dönem içerisinde Osmanlı Devleti’nin sınırlarında 55 krallık ve beylikte 33 millet ve dil olduğunu, ancak herşeye rağmen tüm bunlarda güncel olarak Türkçenin konuşulduğu geçmektedir. Görülüyor ki hem devlet içerisinde hem de sosyal hayatta Türkçe kullanılmış ve bu da devlet ile halkın yakınlaşmasını, birbirinin arzu ve taleplerini daha kolay anlamasını sağlamıştır. Ancak ilerleyen yıllar içerisinde maalesef bu durumda çeşitli çatlaklar meydana gelecek ve zayıflamalar olacaktır.

Osmanlıca kelime zenginliği bakımından İngilizceye yaklaşabilmiş tek dil olarak görülür. Çünkü İngilizce kadar esnek ve kelime kabul edebilen bir dildir. Arap, Fars yahut başka kökendeki bir kelimeyi alarak kendi bünyesindeki kurallar çerçevesinde çok kolay sözlüğüne katabilir. Bu da kelime ve dolayısıyla ifade zenginliği açısından Osmanlıcanın ne denli gelişmiş bir dil olduğunu bizlere gösterir. Osmanlı Türkçesinin genel özellikleri hakkında bir çerçeve çizecek olursak şunları diyebiliriz:

  • Yazı sağdan sola doğru yazılır.
  • Harfler genellikle birkça harf dışında birbiri ile bitiştirilerek yazılır.
  • Harflerin esas şekillerinin dışında bir de başta, ortada ve sonda yazılışları bulunmaktadır.
  • Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler ağırlıklı olarak orjinal imlalarına göre yazılır.
  • Her ünlü için ayrı bir harf yoktur.
  • Türkçede bulunmayan ünsüzleri gösteren harfler vardır.
  • Türkçede bulunmayan ünsüzleri gösteren harfler Türkçedeki benzerleri gibi okunur.

Bir Cevap Yazın