Divan Edebiyatı nedir?

Divan Edebiyatı’nın gelişimi günümüzde yüzlere yıl öncesine, M.S. 9. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle doğrudan ilişkili bir süreçle

Devam

Cumhuriyet nedir?

Toplumların tarihsel süreç içerisinde hakim olan monarşi ve oligarşi yönetimlerden giderek sıyrılması, günümüzün modern toplumlarında görülen cumhuriyet ise bu kavramlarla

Devam