Organik maddeler nelerdir?

Organik bileşenler de olarak tanımlanan organik maddeler, canlıların oldukça büyük bir bölümünde bulunduğu gibi aynı zamanda Karbon atomu da taşıyan moleküllerin genel adıdır. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve nükleik asitlerin tamamı organik moleküllere yani Karbon atomunu taşıyan moleküllere sahip olduğundan organik maddeler sınıfına girer. Ancak bu aşamada altının çizilmesinde büyük bir yarar var ki, Karbon atomu olan her bileşiğin bir organik madde olma zorunluluğu yoktur. Örneğin karbonat molekül yapısında Karbon atomu içermesine rağmen inorganik bir maddedir.

İnorganik maddeler haricinde bir de anorganik maddeler vardır ki, bu moleküller canlı organizmalarda bulunmalarına rağmen Karbon atomu taşımayabilirler. Organik moleküllerin tam aksine anorganik maddeler, karbonat ile kimyasal reaksiyona girerek çeşitli bileşikler meydana getirebilir. Bunun dışında inorganik maddelere örnek vermek gerekirse; çeşitli bazlar, tuzlar ve en önemlisi de su karbonat ile bileşik yapmayan inorganik maddelerdir.

Organik, inorganik ve anorganik maddelerin insan açısından önemiyse, bilhassa organik ve anorganik maddelerin vücutta yaşamın devamlılığını sağlayan faaliyetlerde çok sık kullanılmasıdır. İnsan vücudu hücresel boyutta oldukça karışık ve çok çeşitli kimyasal işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan anorganik ve organik maddeleri çok farklı şekillerde alabilmektedir. İnorganik maddeler de sentez yolu ile açığa çıkabilen ve bazı tepkimelerin yan ürünü olarak ortaya çıksa da, insanlar inorganik maddeleri dışarıdan almaktadır. Yaşam için en az Oksijen kadar önemli olan su gibi inorganik maddeleri dışarıdan almayı tercih eden insanoğlu, böylece hücresel faaliyetlerinin yani yaşamının devamlılığını sağlayabilmektedir.

Tüm organik moleküller uygun bileşenler ve enzimlerin olması durumunda farklı canlılar tarafından farklı şekillerde sentezlenebilmektedir. Organik moleküllerin hücresel faaliyetlerle sentezlenmesi, her geçen gün inceleme alanı daha da gelişen biyokimyanın bir inceleme alanı olmakla birlikte oldukça uzun, karmaşık ve detaylı bir konudur. Katalizörler kadar sentez tepkimesi için gerekli olan enzimlerin büyük rol oynadığı bu kimyasal işlemler, günümüzde hala biyokimya biliminin derinlemesine incelediği bir alandır. Ayrıca organik maddelerin modern tarımda kullanılması, toprağın yeniden doğal yapısına kavuşmasını ve toprak zenginliğinin de artmasını sağlamaktadır. Organik tarım için gerekli olan organik moleküller, sağlıklı ürünlerin elde edilmesi açısından büyük önem taşır.

 

 

Bir Cevap Yazın