Ördek nasıl yetiştirilir?

Ördek yetiştiriciliği günümüzde popüler olmakla beraber kesinlikle karlı olan bir iştir. Dünyanın her yerinde ördek beslenmektedir. Özellikle evcil ördek ırklarından sayısız et ve yumurta alınır. Evcil ördeklerin hepsi yabani kuşlardan gelmektedir. Ördekler suda yaşayan canlılardır. Ancak insanlar ördeklerin su olmadan yaşayamayacağı söylenemez.
ördek
Ördek, Türkiye’nin her bölgesinde yetiştirilmektedir. Antalya ve Ankara’da Pekin ördeğinin, Kastamonu’da Muscovy ördeğinin ticari amaçla üretilme çalışmaları yapılmaktadır. Çin kökenli olan beyaz Pekin ördeği; hızlı büyümesi, et ve yumurta verimliliğinin yüksek olması nedeniyle ördek eti üretiminde tercih edilen bir ırktır.

Ördekler; ördekgiller ailesinden, dünyanın bütün sulak bölgelerinde kolaylıkla yaşayabilen kısa bacaklı, perde ayaklı bir su kuşlarıdır. Asıl ördekler Anas cinsi içinde yer alırlar. Yassı gagaları, perdeli ayakları, yürüyüşleri ve çıkardıkları ses, ördeklerin en bilinen özellikleridir. Kısa ayakları vücudunun arkasında odluğundan dolayı yürürken zorlanırlar. Erkek ördekler dişilerden daha büyük olup tüyleri parlak ve renkli, boyunları ise yeşil renktir. Dişilerin tüyleri daha donuk ve daha az renklidir.

Ördekler, özellikle göl ve bataklık kenarlarını seven özellikleriyle dikkat çekmektedirler. Beslenmesi kolay olduğundan dolayı evcil soyları üretilmiştir. Evcil ördekler, yabani olan yeşilbaştan türemiş olan cinslerdir. Kışın ve ilkbaharda semirdikleri için etleri çok lezzetlidir. Evcil ördekler et, yumurta ve süs için beslenirler. Evcil ördekler daha çok küçük gruplar halinde yaşarlar. Yuva yapmaz ve uçmazlar. Yaban ördekleri ise toplu yaşar ve kışın daha çok sıcak bölgelere sürüler halinde çok göç ederler.

Genellikle iklime bağlı olarak, şubat-mart aylarında yumurtlamaya başlarlar. Yumurtalar 15-20 adet olduğunda dişi kuluçka olur. Her dişi, bu süre içinde ortalama 50-60 yumurta yapar. Yavru ördekler çabuk geliştiğinden dolayı, kısa zamanda yumurtlamaya başlarlar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sadece birkaç saat sonra koşup yüzmeye, kendi başlarına beslenmeye başlarlar. Sağlıklı dişi bir ördek 7-8 yıl kadar yumurtlayabilir. Bir ördek yılda 200-300 yumurta yapar. Kuluçka süresi 28-29 gündür. Evcil ördekler 15 yıl ve yabani ördekler 20-30 yıl kadar yaşarlar.
Ördeklerin, derilerinin altında kalın yağ tabakası bulunur. Bundan dolayıdır ki soğuklara ve yağmura karşı dayanıklıdırlar. Göl ya da dere kenarlarında, bahçe havuzlarında kolay bir şekilde yetiştirilebilirler.
Beslenmeleri ve bakımları son derece kolaydır. Kursakları olmayan ördeklerin ön midesi ise silindirik biçimdedir. Kursak yerine genişlemiş bir ön mide olması, yemin sindirim kanalından daha kısa sürede geçmesini sağlamaktadır. Yemler son derece hızlı bir biçimde sindirildiğinden dolayı yoğun yemlerin verilmesi oldukça önemlidir. Sümüklü böcek, kurbağa larvaları ve küçük balıkları yutarak beslenirler.

Ördekler tavuklara oranla daha fazla yeşil yem tüketen hayvanlardır. Ördekler yemi ıslak olarak yerler. Yemin bir arada tutulabilmesi, yapışması için yemlerine yeteri kadar su ilave edilmelidir. Hazır ördek mamalarının yanı sıra, mısır, buğday, arpa gibi tahıl ürünleri ve yeşil gıdalar da yem için kullanılabilir.

Ördekler fazla masraf gerektirmeyen hayvanlar olduğundan oldukça karlıdırlar. Barınmaları için basit bir barınak ve yeterli alan mevcutsa gezinti alanı içinde bir yüzme havuzu dahi yeterlidir. Yüzme havuzlarının yapısı ve kenarları ördeklerin rahatça girip çıkacağı bir şekilde olmalıdır. Havuzdaki su seviyesinin ördeklerin rahat çıkabileceği seviyede olmasına dikkat edilmelidir.
Ördek barınakları genel olarak tahtadan inşa edilir ve tabanına da tahta ızgara bulunur. Tahta ızgara üzerine kalın bir altlık konulması gerekmektedir. Çünkü bu altlıklar ıslandığı zaman sık sık değiştirilmeleri gerekir. Ördek barınakları aydınlık ve havadar olmalıdır. Ayrıca rutubetin oluşması önlenmelidir. Kümeslerde diğer kümes hayvanlarında olduğu gibi folluk bulundurulmalıdır. Her ördek için ortalama 10 cm uzunluğunda yemlik ve ördek başına 4 cm’lik suluk alanı sağlanmalıdır.

Ördekler et, tüy, yağ, yumurta ve gübre gibi verimleri için yetiştirilmektedir. Özellikle . Soğuk iklimlerde bile kolaylıkla üretilebilmesi onları önemli kılmaktadır. Dünya’da ördek yetiştiriciliği genel olarak küçük üretim birimleri şeklinde daha çok uzak doğu ülkelerinde ve bazı Avrupa ülkelerinde yapılmaktadır. Ticari anlamda üretim ise daha çok karaciğer üretimine yöneliktir.
Ördekler, açık havuzlarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirler. Havuzlarda yetiştirilen ördekler, besinlerinin bir kısmını havuz ve çevresindeki bitkisel ve hayvansal kaynaklardan sağlayabilirler.
Yarı entansif olarak da yetiştirilebilen ördekler böyle bir durumda daha çok yatırıma ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden serbest alan yetiştiriciliği daha karlıdır. Tamamen kapalı kümeslerde de ördek yetiştirilmektedir. Bu sistemin en önemli avantajı, kümes koşullarının istenildiği gibi ayarlanabilmesidir.

Bir Cevap Yazın