Onkoloji nedir?

Kanser hastalığının sebeplerini, oluşumunu, tanı ve tedavisini içeren bilim dalına onkoloji denmektedir. Onkoloji bilimi ülkemizde iki dala ayrılmaktadır. Bunlar; radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi ana bilim dalıdır. Esas olarak, her iki dal da kanser tedavisi ile ilgilidir.

Onkoloji tedavisi kemoterapi, radyoterapi ve hedefe odaklı tedavi şekilleri olarak belirlenmiş olan tedavilerin tamamıdır. Vücutta oluşan her kanser çeşidi için farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Yani kanserin türü, evresi ve yerleşim yeri onkoloji tedavisinin seçiminde belirleyici etkenlerdir. Dolayısıyla, kanser hastalarının tedavi süreçleri ve türleri değişik olabilmektedir. Bu tedavi sürecinde radyoterapi ve kemoterapi ayrı ayrı ya da birlikte uygulanabilmektedir. İçerisinde radyasyon onkolojisi, medikal onkolojisi, patoloji, radyoloji ve farklı branşları da barındıran onkoloji merkezinde kanserli hastaların tedavileri ve takipleri yapılmaktadır. Kanser hasatlarının tedavilerini ve takiplerini gerçekleştiren kişilere onkolog denmektedir. Onkologlar yani onkoloji doktorları radyasyon ve medikal onkolog olarak iki guruba ayrılmaktadır. Onkoloji bilim dalı, multidisipliner bir bilim dalıdır.

Onkoloji tedavi sürecinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerinin kendine has yan etkileri ve tesirleri mevcuttur. Onkoloji tedavi sürecinde oluşan yan etkiler, tedavinin sona ermesi ile birlikte kısa zaman sonra gerilemeye başlar. Yan etkilerden dolayı hastaların normal tedavi sürecinden çekinmelerini gerektirmez. Onkoloji tedavisini yarıda kesmek, kanser hastalıklarında ortaya çıkması muhtemel sorunların öncelikli kaynağı olacaktır. Bunun yerine tedaviye devam edilmesi ve sonuçlandırılması oldukça önemlidir. Bu tedavi süreci, yetkin onkologlar tarafından takip edilmekte ve kontrol edilmektedir.

Bir Cevap Yazın