Olumlu ve olumsuz duygular nelerdir?

duygularOlumlu olan duygular

 • Mutluluk ve neşeli olmak: Kişilerin performanslarının yüksek olduğu dönemde yaşadıkları en temel duygu durumlarından birisi neşeli olmaktır. Kişiler bu durumda olduklarında kendilerini mutlu olarak tanımlarlar. Yaptıkları her şeyden keyif aldıklarından mutluluk kendiliğinden sağlanır. Bunları sergilediğiniz zaman olumlu küçük başarıları fark edebilmek, yaşamdan keyif almaya katkı sağlar.
 • Takdir edildiğini hissetmek: Bu duygu insanların temel ihtiyaçlarından birisidir. Başkaları tarafından onaylandığını ve takdir edildiğini hisseden kişiler yaşamlarında her alanda daha fazla performans sergiler ve daha fazla başarılı olur. Bu duygu olumlu duyguları ve enerji düzeylerini tetikleyip, performansın yükselmesini sağlar.
 • Rahatlamış hissetmek: Kişilerin bedensel ve zihinsel kendilerini rahatlamış hissetmesi, performanslarına olumlu katkı yapan etkenlerdendir. Rahatlama duygusu hissedilen stresin azalmasını sağlayan, zihinsel ve fiziksel becerileri ortaya koyan bir etkendir. Aynı zamanda performansın olumsuz olarak etkilenmesini sağlayan kaygı, korku ve baskı üçlemesinin bir panzehridir.
 • Kendini güvende hissetmek ve güven duymak: Kişilerin hedeflerine ulaşacaklarına inanmasıyla oluşan, kendine güvenme ve kendini güvende hissetme hali performansın olumlu etkilenmesini sağlar. Kişilerin özgüveni diğer duygularla kıyaslandığında performansı etkileyen ve başarıyı sağlayan en iyi duygulardandır. Kendini güvende hissetmek kişinin becerilerini ortaya çıkaracak olan bir duygudur. Özgüvenin geliştirilmesi yıllarca devam eden güvensizlik hissinin olduğu dönemlerde en etkili terapidir.
 • Gurur duyma: Kişilerin kendi becerisiyle ya da kendisiyle gurur duyması özgüvenin oluşmasını, rahatlamayı ve performansın yükselmesini sağlar. Kişilerin başarıya odaklanmasını kolaylaştırır. Bu yüzden kişilerin kendisine hak ettiği değeri vermesi gerekir. Bunun yanında kendisini şımartması bile gerekir. Bu kişilerin performanslarını arttırmakla kalmaz, hayatta daha istekli olmasına ve başarılı olmasına neden olur.
 • Coşkulu olma: Kişinin belirli bir görevi tamamlamak için isteğini coşkuya dönüştürmesi performansını arttıran etkenlerden birisidir. Coşku yapılandan keyif almayı, kendini güvende hissetmeyi ve mutlu olmayı sağlayan bir duygudur.

Olumsuz olan duygular

 • Korku: Kişiler içinde oldukları durumda kontrolü elinde olmadığına inandığı zamanlarda ya da kontrolünü kısmen kaybettikleri zaman ve davranışlarının nasıl sonuçlanacağından emin olmadıkları dönemde yaşanan bir duygudur.
 • Kaygı: Konular hakkında belirsizlik varsa, sonucun bilinmediği zamanlarda, beklenti ve baskının fazla olduğu dönemlerde, becerilerin eksik olduğunun hissedilmesi ya da tehdit algısının fazla olmasında yaşanan olumsuz bir duygudur.
 • Öfke: Kişilerde sözlü veya davranışsal olarak yaşanan olumsuz bir duygudur. Korku, yetersiz olmak, aşağılanmak gibi bazı duyguların ifade edilmemesi durumunda ya da bunların fark edilmemesi halinde ortaya çıkıp, performansın olumsuz olarak etkilenmesine sebep olan bir duygudur.
 • Hayal kırıklığı: Kişilerin iyi performansını ortaya koyamadığı dönemde yaşanan bir duygudur. Performansın düşmesi düşüncelerin olumsuz etkilenmesine neden olacağından, özgüveninde etkilendiği bir tehdit olacaktır.
 • Üzüntü: Kişilerde performans beklentisinin elde edilemediği zamanlarda ortaya çıkan bir duygudur. Kişinin kendinden ve performansından şüpheli olması halinde, düşük performans sergilemesi ve özgüvenin azalması oluşacağından, bu motivasyon eksikliğine neden olacaktır.
 • Depresyon: Kişilerde yoğun üzüntü yaşandığı dönemlerde hissedilen duygular depresyon sebebi olabilir. Arka arkaya yaşanmış performans düşüklüğü, kişilerin depresyona girmesine neden olabilir. Bu yüzden isteksizlik, çaresizlik gibi duygular hissedileceği için, özgüven eksikliği olacak ve devamlı olumsuz bir döngü yaşanacaktır.
 • Yalnızlık: Kişiler kendilerini başkalarından uzaklaştırmak, insanlarla ikili ilişkilerden kaçmak gibi nedenlerden yalnızlık duygusuna kapılabilirler. Düşük performans durumunda kişiler kendilerini bir toplumun parçası olarak hissetmez ve yalnız kalma isteği doğar. Bu olumsuz duygu kişide performansın daha fazla düşmesine sebep olur.
 • Utanç: Bu kişinin performansını sergilerken küçük düştüğünü hissetmesiyle yaşanır. Yaşamda bu duygunun beslenmesini sağlayan başka etkileşimlerin olmasında, bu duygunun etkisi daha fazla artar.

Bir Cevap Yazın