Okullar hayat olsun nedir?

untitledOkullar Hayat Olsun projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımız ile çeşitli kuruluşların işbirliği yaparak okullarımıza halka açma projesidir. Bu proje ile bakanlık okulların bütün vatandaşların hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler yani bütün bireyler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” olmasını sağlamaya çalıştığı gibi aynı zamanda eğlence ve dinlenme aktiviteleri için birer merkez konumuna getirmeyi amaçlamıştır.

Okullarımız açık olduğu saatler sadece günün % 30’ una denk geldiği için bakanlık bu süreyi daha da artırmayı hedeflemektedir. Bütün vatandaşların okulun eğitici kaynaklarından yeterince faydalanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Okullar dışında yeni eğitim ortamları yaratmanın maliyeti yüksek olduğu için bakanlık okulları eğitim amaçlarının gerçekleştirileceği merkezler olarak düşünmektedir. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için okulları onlara açarak onlara güvenli bir ortam oluşturmak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde faydalı olacaktır. Okul bahçeleri dışında oyun yerleri olmayan büyükşehirlerde okullar eğlence ve dinlenme için tek seçenektir. Belediyeler ile işbirliği sağlanarak çeşitli sportif faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak için yine okullar birer spor merkezi olarak düşünülmüştür.
Okulların eğitim‐öğretim saatleri haricinde okulun bütün birimlerinin belediyeler ile işbirliğine gidilerek bütün vatandaşlara açık hale getirilmesi planlanmıştır. Bu projenin tarafları Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır.
İşbirliğine uygun olan okullar ile işbirliği yapılacak konuları belirlemek, protokol yapılan belediyeye okulu uygun hale getirmek, ısınma ve aydınlatma gibi temel giderleri karşılamak ve burada görev alacak eğitici görevlendirmek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir.

Protokolde belirtilen hizmetler için gerekli olan insan kaynağı ve bütçeyi hazırlamak, Okullardaki eksiklikler için yatırım yapmak, hizmetin gerektirdiği güvenliği sağlamak, eğitim öğretim saatleri için okulu tekrar eğitime hazırlamak belediyelerin görevidir.
Okulların bahçelerinin ağaçlandırılması için fidan temini ve dikimi ve bu alanların üç yıl boyunca her türlü bakımı hizmetlerini gerçekleştirmek Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevidir.
Bu proje ile bakanlık kapsamındaki okullar konferans salonları, bilgi teknolojisi sınıfları ve kütüphaneler, çok amaçlı salonlar ve derslikleri, spor salonları, okul bahçeleri ve oyun alanlarını bütün vatandaşlara hizmet etmek için hazır hale getirir.

Bu proje okul bina ve diğer birimleri ile okul bahçelerinden mümkün olduğunca fazla yararlanmak, okul aile işbirliğinin sağlanması, belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri, yetersiz olan fiziki kapasite sorununu çözerek halka kolaylık sağlamak, kamu kurumları arasında işbirliği yapma bilincini uyandırma, belediye hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlama, bütün vatandaşlara iyi bir eğitim ortamının ortaya çıkması projenin önemli yararlarıdır.

Ülkemizin çeşitli okullarında bu proje kapsamında çok çeşitli faaliyetler düzenlenmeye başlanmıştır. Bazı okul yöneticileri, öğrencilerin ortaöğretim yada liseden sonra olacak olan sınavlara hazırlanmasına yönelik gönüllü öğretmenler tarafından eğitim öğretim saatleri dışında etüt çalışması yapmaktadırlar. Yine bazı okullarımız Halk Eğitim merkezleri ile işbirliği yaprak bütün vatandaşlara bilgisayar kursu vermektedirler.
Bu proje kapsamında yine okullarımız veliler için çeşitli seminerler tertip etmektedirler. Okullarımızda yine bu kapsamda yetişkin vatandaşlara masa tenisi gibi daha bir çok konuda kurs verilmektedir. Vatandaşlar istedikleri saatlerde okullarımızdan yararlanmaktadırlar.

Ziyaret Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilgün Ünlü ve öğrencisinin yapmış olduğu ünlü ressam Osman Hamdi Bey´in ‘ Kaplumbağa Terbiyecisi’ adlı yağlı boya tablosunu hediye etmesinin ardından sona erdi.

Bir Cevap Yazın