Okul öncesi eğitim nedir?

Eğitim tesadüflerle meydana gelen bir faaliyet değildir. Her faaliyet belirli bir amaç taşır. Eğitim, bireyin doğumundan başlayarak ölümüne kadar devam eden bir olgu olduğundan bir çok çeşitli boyutları içinde barındırdığından basit bir şekilde tanımlanması mümkün değildir. Bu sebeple kaynaklar incelendiği zaman bir çok farklı tanıma rastlanır. En çok kabul gören tanım bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişmenin meydana gelmesidir.ee
Eğitimin resmi kurumlardaki ilk basamağı okul öncesi eğitimdir. Bu eğitim zorunlu olan bir eğitim değildir. Okul Öncesi Eğitimi, doğumdan, son çıkan yönetmelikle belirlenen zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların her türlü gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri dikkate alınarak , çocukların sağlıklı bir biçimde duygusal, fiziksel, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik kazanmalarının ilk adımının atıldığı, yaratıcı yönlerinin keşfedildiği, çocukların güven duygularının artırıldığı, bir eğitim basamağıdır.

Okul öncesi eğitimi veren resmi ya da özel kurumlarda ebeveynlerin en çok öğrenmeye çalıştıkları şey okul öncesi eğitim katkılarının ne olduğudur. Kimi aileler sadece çocuğu birkaç saatte olsa başından savmak için kullanacakları bir eğitim basamağı olarak görmektedirler. Bilinçli aileler ise çocuğun akranlarıyla aynı ortamda bazı becerilerinin gelişmesini ve bir çok alanda gelişiminin sağlanmasını istedikleri için çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderirler.

Günümüz mevcut şartlarına baktığımızda özellikle büyük şehirlerde annenin de baba gibi çalışması, oyun bahçelerinin yetersizliği gibi sebeplerle küçük çocuğun bakımı, eğitimi, beslenmesi, pedagojik bilgisi yetersiz olan kişilerle ya da anneanne ve babaanne tarafından ev ortamında yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak çoğu zaman bu uygulama bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu yaşta olsun daha büyük yaşta olsun çocuk akranlarıyla aynı ortamı paylaşmalıdır.

Arkadaşlarıyla birlikte oynamayı öğrenmelidir. Paylaşım duygusu gelişmelidir.
Okul öncesi eğitim ile çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve dil yönünden gelişmeleri sağlanır. Bu yaştaki çocukların dil gelişimde bu eğitim kademesi çok önemlidir. Temizlik ve giyinme gibi özbakım becerileri de bu dönemde gelişir. Bedensel anlamda da gelişme gösterirler. Bağımsız olarak bazı işleri yapmayı öğrenir. Okul öncesi eğitim çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkaran bir eğitim sürecidir. Yine çocukların arkadaşa her zaman ihtiyacı olduğundan dolayı bu ihtiyacı a eğitim ortamında giderilmiş olur. İlkokula hazırlık basamağı olan okul öncesi eğitim bahsedilen sebeplerden dolayı büyük önem taşımaktadır.

Bu eğitim kademesinde çocuklar sorumluluk, saygı, sevgi, paylaşma, iş bölümü, sosyal çevre oluşturma açısından yeterli düzeye ulaşırlar. Bu okul öncesi eğitim kademesinin temel hedefidir. Çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenilir eğitim ortamıdır. Genellikle 3 ile 6 yaş arası, yaş grubu çocukta pek çok değişmenin meydana geldiği dönemlerdir. Normal şartlarda gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaşına gelince bir çok motor becerilerine sahip olmuş olur, çeşitli fiziksel becerilerini bu yaşta kullanmaya başlar.

Okul öncesi eğitim öğretmenlerin ve anne babaların çok dikkatli olması gereken bir eğitim sürecidir. Bu dönemde yapılacak bir hata çocuğun ileriki yaşlarında kalıcı sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çocuk üzerinde fazla baskı kurulmamalı, bağımsız olarak bazı sorumlulukları yerine getirmesine fırsat verilmelidir. Çocuğu aşırı koruma çabası bazen çocuğa zarar verebilir.
Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çalışmaları ülkemizde büyük bir hızla devam etmektedir.

Bir Cevap Yazın