Öğretmenin görevleri nelerdir?

Her yıl 24 Kasım’da kendisine bir buket çiçek ya da küçük bir hediye alınmasıyla dahi mutlu olan öğretmenler dünya üzerindeki en kutsal mesleklerden birini yani yeni nesiller yetiştirmeyi kendilerine görev edinmiştir. Öğretmenlerin saygı duyulacak ve kesinlikle günümüz şartlarında şapka çıkarılacak bir işi büyük özveri ile gerçekleştirmesi, dünyanın birçok farklı bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de öğretmenlerin toplum genelinde saygı duyulmasına sebep olmaktadır. Ancak tüm bu saygıyı hak etmek için belirli vasıflara sahip olması gereken öğretmenlerin, minikleri yetiştirirken özellikle dikkat etmesi gereken konular olduğu da aşikardır. Öğretmenlerin birer devlet memuru olduğu düşünülürse, ülkemizde görev yapan tüm öğretmenlerin temel görevi “kendilerine verilen dersler üzerine eğitim vermektir”.

Müfredat olarak bilinen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen dersler ve içeriklerinin öğrencilere öğretilmesi, ülkemizde görev yapan tüm öğretmenlerin üstlendiği ilk görevlerden biridir. Zira öğretmenler kendilerine verilen bu ders içerikleriyle ilgili yetkili sayıldıklarından, bu yetki beraberinde belirli bir sorumluluk da getirmektedir. Teorik açıdan etkin bir eğitim verme görevini üstlenen öğretmenler, ayrıca branşları doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmalar da yapmakla mükelleftir. Şüphesiz bu durum eğitim kurumunun sahip olduğu imkanlar ile kısıtlı olduğundan, her öğretmenin uygulama yapabilecek teknik imkanlara sahip olması da en büyük gerekliliklerden biridir.

Kanun ve yönetmelikler ile belirlenen bazı görevler de, öğretmenin yerine getirmesi gerekenleri yasa gereğince belirleyen net çizgiler ile belirler. Bu kapsamda her öğretmenin kanun kapsamında belirli hükümlere bağlı olduğu ve bu yasal düzenlemeler ile yerine getirmek zorunda olduğu belli başlı sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin görevleri okul içinde ve ders saatleriyle kısıtlı değildir. Eğitim ve öğretim dinamik bir şekilde işleyen çok unsurlu bir unsur olduğundan, öğretmenlerin de sorumlulukları eğitim dışı saatleri de kapsamaktadır. “Ders dışındaki” öğrenci sorunlarıyla da ilgilenmesi gereken öğretmenlerin, sosyal ve aile içi yaşamda öğrencilerin karşılaştığı problemlere mümkün olduğunca yardımcı olması gerekir.

Öğretmenlerin ders dışındaki zamanlarda yerine getirmesi gereken görevler arasında eğitim ve yönetmelikle ilgili işlerle ilgilenmek ve öğretim ile ilgili düzenlemeler yapmak da yer almaktadır. Öğrencilere öğretilecek derslerin içerikleriyle ilgili ön çalışmalar yapmaktan eğitim kurumunun idare edilmesi için gereken idari işlemlere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu görevler, ders saatleri dışında okul içinde yerine getirilebileceği gibi okul dışında da öğretmenin ilgilenmesini gerektirebilir. Tüm bunların ötesinde öğretmenlerin üstlendiği daha birçok farklı görev olmakla birlikte, öğretmen olmanın getirdiği sorumlulukları tam anlamıyla açıklamak için birkaç paragraf yeterli gelmemektedir.

Bir Cevap Yazın