Öğretmen tipleri nelerdir?

1. Kuralcı( otoriter) öğretmen tipi: Bu öğretmen tipinde bütün güç öğretmene aittir. Öğretmen öğrencilerden neler beklediğini , sınıf ve çalışma kurallarını bizzat kendisi belirler. Öğretmenin vermiş olduğu emirlere koşulsuz uymayan öğrenciler cezaya tabi tutulur. Öğrencilerin derslerinde başarı sağlaması için zorlanmalı ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
2. Otokratik ( zorlayıcı) öğretmen tipi: Öğretmen tamamen başarıya odaklanmıştır. Öğretmen öğrencilerine zor hedefler belirler ve onlardan üstün performans beklediğini her fırsatta dile getirir. Öğrencileri genel olarak notlarına göre değerlendirir ve sonuçlardan öğrencileri sorumlu tutar. Öğretmenin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.
3. Koruyucu öğretmen tipi: Öğretmen bütün öğrencilerini her koşulda sürekli korumaya çalışarak kendisine bağımlı hale getirir. Daha çok anaokulu ve ilkokulda öğretmen anne baba konumunda bir kişi olarak görülür. Birkaç yıl öncesine kadar ülkemizde genel algıda bu şekildeydi. Öğretmen öğrencilerin bütün sorunları ile yakından ilgilenir. Onların her türlü ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynar.
4. Bürokratik öğretmen tipi: Öğretmen daha çok sistemli plan yapar ve ders verir. Okulun, sınıfın ve konunun amaçlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Kesinlikle konu dışına çıkmaz. Öğretmen uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri öğrencilere aktarır ve öğretir. Öğretmen öğrencilerin düşüncelerini önemsese bile öğrencilerin karar aşamasına katılması mümkün değildir. Ancak duruma göre zorlama söz konusudur.
5. Diplomat öğretmen tipi: Öğretmen bazı durumlarda haklıyı haksızı, iyiyi kötüyü, suçluyu suçsuzu birbirinden ayırt eder. Kararları genel olarak öğretmen verir ama öğrencilerini de kararları kabul etmeleri için ikna etmeye çalışır. Öğretmen hem okulun genel hedeflerini hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak uygulamalar neticesinde neler kazanabileceklerini belirtir.
6. Eğitmen öğretmen tipi: Eğitimin ve okulun amaçlarında öngörülmüş olan davranışları öğrencilere kazandıran öğretmen tipidir. Ayrıca öğrencinin kendisine özgü olan maddi ev manevi amaçlarına ve bireysel ilgilerine yönelik olarak çalışmalarının önemli ve uğraşmaya değer olduğunu ifade eder.
7. Sosyal öğretmen tipi: Öğretmen ilk olarak öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına önem veren bir rol üstlenmektedir. Öğretmen öğrencilerin başarılarından ziyade sınıf içerisindeki ilişkilerinin uyumlu olmasına, olumlu sınıf ortamı oluşmasına çok dikkat etmektedir. Öğretmen derse ilişkin amaçları ödülleri ve beklentileri belirleyerek öğrencilerini bu duruma hazırlamaya çalışır. Kişilik gelişiminin önemli olduğu bir öğretmen tipidir. Öğretmen çocuğun sosyal bir birey olarak gelişmesine önem verir.
8. Katılımcı öğretmen tipi: Öğretmen sınıf yönetiminde öğrencilerin gerekli cesareti göstermelerini sağlar. Özgüven duygusu aşılamaya çalışır. Onlara sürekli olarak söz hakkı verir. Sınıf ile ilgili bir karar alındığında öğrencilerin katılımını sağlar. Öğretmen sınıf içi tartışmalara sınıf üyesi olarak müdahil olur. Sınıf ile bütünleşir.
9. Demokrat öğretmen tipi: Öğretmen öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynar. Ayrıca sınıfın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar. Öğrencilerini bilgilendirir ve sorumluluklarını paylaşır. Öğrencilerin açık ve özgür olmalarını sağlamak için sevecen ve güven verici olur. Öğrencileri yanlışlarını düzeltmeleri konusunda cesaretlendirir. Demokratik yaşama ayak uydurmalarında yardımcı olur.
10. Gözetmen öğretmen tipi: Öğretmenler genel olarak ders içinde ve dışında öğrencileri sürekli olarak gözetim altında tutarlar. Öğrenci davranışlarını denetlemeye çalışırlar.
11. Lider öğretmen tipi: Öğretmen öğrencilerinin düşüncelerini, duygularını, değer yargılarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemede alışılmış uygulamaları ve belirli otorite kaynaklarını aşar. Öğrencilere dostça yaklaşır ve eşit davranır. Öğrencilerin aktif olmalarını sağlar.

Bir Cevap Yazın