Noter tasdikli tercüme nedir?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan ve iyi derecede bildiği yabancı dili ispat edecek diploma gibi belgelere sahip tercümanlar bir notere başvurarak, noter vasıtasıyla bir tutanak tutulmasını isterler. Tutulan bu tutanakta o yabancı dili iyi derecede bildiğini ve yapacağı çevirilerin noter garantisi taşıdığını, insanlara noter tasdikli işlem yapabileceğini ve yaptığı çevirinin geçerli olduğunu anlatır. Bu işlemi yapan tercümanların, yapacağı özel ve resmi tercümeler geçerli sayılır. Yemin belgesine sahip olmayan tercümanın çevirilerini, noterler asla onaylamaz. Noter tarafından onaylanan bu çeviriler, noter tasdikli çeviri olarak tüm özel ve resmi kurumlarda geçerli olur. Bu işlemi yapanlar da yeminli bir tercüman olarak tanımlanır.

Noter tasdikli tercüme yaptırmak isteyen kişiler, önce yeminli tercümanlarla çalışma zorundadır. Noterler, yeminli tercümanlar tarafından yapılmamış çevirilerin onayını yapmazlar. Ancak kendi düzenlediği yemin tutanağına sahip olan tercümanların

noter tasdik

çevirisini onaylayabilirler. Yemin tutanağının bir nüshası yeminli tercüman olan kişiye verilmek suretiyle, diğer sureti noter tarafından özenle saklanır. Yeminli tercümanların iyi bildiği dilden çevirdiği, resmi ve özel belgenin altına imza atarak, kaşesini basabilir. Bu çeviri belgesi noter tarafından onaylanınca noter tasdikli bir çeviri sahibi oluyorsunuz. Yemin zaptı olmayan tercümanın yapacağı çeviriler, noter tarafından kabul görmez. Yeminli tercüman olan kişiler, bir tercüme şirketine bağlı çalışıyorlarsa, yapılacak çevirileri kendileri yapmalı ve imzalamalıdır. Yemin zaptını sadece kendi iradeleri doğrultusunda imzalamalıdırlar. Bu yapılmadığı zaman çıkacak tüm olumsuzluklar yeminli tercümanın sorumluluğun da olur. Zaten bu durumda noterler çeviriyi tasdiklemeyeceğinden, noter tasdikli tercüme sahibi olamazsınız. Noterler mesleklerinden dolayı bir güven müessesesidirler. Çevirilerin kaynak dilleri herkes tarafından bilinmediğinden, hedef dile yapılan çevirinin güvenilirliğini, ancak noter tarafından onaylanırsa resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul görür.

Noter tasdikli tercüme hangi alanlarda kullanılır?

Bir üniversiteye, konsolosluğa, devlet kuruluşuna ya da yurt dışında bir kuruma yapılan başvurularda istenen belgelerde karşı taraf mutlaka bunun çevirisinin yapılmasını ister.  Bunları yeminli bir tercümana yaptırarak, olası hatalardan korunabilir, noter onayı ile de işlemlerinizin sorunsuzca olmasını sağlayabilirsiniz. Vatandaşlık başvurusunda, oturma izni almakta, yurtdışında bir üniversiteye kayıt işleminde, yurt dışından alınmış herhangi bir belgenin başka bir dile çevrilmesinde işlemlerin uzamaması ve hataya yer verilmemesi için, konusunda uzman olan yeminli tercümana çeviri işini yaptırmanız ve noter tasdikli olmasını istemeniz gerekir. Yurtdışı bağlantılı ticaret yapan ticaret şirketleri, tanımadığı bir ülkede iş yaparken, zarara uğramamak ve dolandırılmamak için bazı belgelerin detayını öğrenmek için yeminli tercüme edilmesini mutlaka istemelidir. Yapılacak iş bağlantılarının detayları hakkında, ortak hareket edebilmek, dilini bilmediğiniz ülkedeki şirketten evraklarını yeminli ve noter tasdikli olarak istemelisiniz. Ülkemizde resmi ihalelere giren şirketlerin, yanlış yapılan işlerden dolayı büyük maddi kayıpları olacağından, tercüme ihtiyaçlarını mutlaka yeminli ve noter tasdikli yaptırmaları oldukça önemlidir. Herkes her dili bilemeyeceğinden, tercümenin noter tasdikli olması belgelerin güvenilirliğini bir kat daha arttıracaktır. Yeminli tercüme yapmak hukuki ve cezai sorumluluğu olan bir iştir. Bu nedenle tercümanlar ve noterler çeviri işlerinizi büyük bir dikkatle yapacaktır. Bilmediğiniz bir yabancı dille hazırlanmış olan bir belge, size istediğiniz şekilde hizmet edemez, onun çevirisi güvenli ellerde yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır.

Bir Cevap Yazın