Nostradamus kimdir?

21 Aralık 2012 kıyamet senaryoları da dahil olmak üzere günümüze dek pek çok fenomenin odak noktasına yerleştirilen Nostradamus, 16. yüzyılda yaşamış Fransız bir astrolog ve eczacıdır Ancak Nostradamus’un dünya çapında tanınmasına neden olan özelliği bilimsel araştırmaları değil, gelecekten haberler verdiği ileri sürülen birçok sembolik ifadesi ile günümüzde “kahin” olarak anılan özelliğidir. Nostradamus’un yazdığı birçok kitapta yer alan ve günümüzde kehanet olarak ifade edilen yorumların sembolik ve yoruma son derece açık olması, insanların farklı yorumlar ile geleceğe ve kendi yaşadıkları topluma istinaden çıkarımlar yapmasına neden olmuştur. Eczacılık haricinde hekimlik yönü de bulunan Nostradamus 27 yaşından itibaren Montpellier Akademisi’nde tıp ve ilaç eğitimi almıştır. 1503 yılında doğan Nostradamus, 63 yıllık ömrü boyunca çalışmalarıyla birçok farklı alanda eserlere imza atmıştır. Nostradamus ismini Yahudi dedesinden aldığı ileri sürülse de, bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Ökültizme derin ilgi duyan Nostradamus, bu alanda farklı çalışmalar yaparken bir yandan da 16. yüzyıl çevreleri arasında bir hayli popüler olan astrolojiyle de ilgilendi. Gerek ezoterik uygulamalarla gerekse de medyumluk olarak nitelendirilebilecek çalışmalarla evren ile insan arasındaki ilişkiye dair cevaplar bulmakla ilgili bir kavram olan ökültizm, Nostradamus’un da günümüze dek adının anılmasına neden olacak semboller yayınlamasına neden olmuştur. Nostradamus eserlerinde ökültizmin klasik ifade yolu olan sembolizmi çok fazla kullanmış ve günümüz kehanet olarak tanımlana ifadelerini oldukça yoruma açık bir şekilde yazmıştır. Kendisinin “üstü kapalı ya da mecazi anlamlar yükleyerek” yorumlar yapmasıyla ilgili günümüzde farklı düşünceler bulunmaktadır. Ancak yaygın inanışa göre, Nostradamus’un bu şekilde sembolik bir dil kullanmasının temel nedeni dönemin Engizisyonudur. Kilise tarafından suçlananların nasıl yargılandığı ve sonlarının ne olduğu günümüzde herkes tarafından bilindiğinden, bu dönemde Nostradamus’un da suçlamalara maruz kalmamak için sembolizmi tercih ettiği düşünülmektedir.

Nostradamus’un yoruma açık ve sembolizme dayanan ifadelere yer vermesinin bir başka nedeni olarak da doğrudan ökültizm gösterilmektedir. İçerisinde inisiyasyon unsurlar da barındıran ökültizme ilgi duyduğu bilinen Nostradamus, yalnızca ilgili bilgiye sahip kişilerin anlayabileceği bir dili özellikle benimsemiş de olabilir. Bu iki farklı yorum dışında Nostradamus’un ifadelerinde üstü kapalı bir anlatım kullanması ile ilgili farklı görüşler de bulunmaktadır. Ancak kesin olan şu ki, kitaplarında yazdığı birçok ifadesinde doğrudan adres vermek yerine üstü kapalı ifadeleri tercih etmiştir. Zira 1581 yılında kehanette bulunduğu için Kilise tarafından da aforoz edilmiştir… Mitolojik referanslar ve “Anagramme” denen sözcükleri ters çevirme gibi özellikleri olan ifadeleri, bugün dahi birçok insan tarafından gerçek kehanet olarak görülmektedir.

Bir Cevap Yazın