Nasyonel sosyalizm nedir?

Doğrudan “Hitlercilik” gibi isimleri de bulunan nasyonel sosyalizm, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da Adolf Hitler önderliğinde kurulan ve takip eden süreçte Alman halkını etkisi altına alarak dünya savaşının başlamasına neden olan bir siyasi akımdır. Milliyetçi sosyalizm veya ulusal sosyalizm gibi farklı isimlerle de anılan bu siyasi akım, faşizm akımına paralel olarak doğmuştur. 30 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler önderliğinde “demokratik” bir biçimde iktidara gelen Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından savunulan bu ideoloji, 8 Mayıs 1945 tarihinde Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’nı kaybederek teslim olmasına kadar Almanya genelinde hakim olmuştur.

Fransız bir düşünür olan Maurice Barres tarafından ilk defa 1898 yılında ortaya atılan nasyonel sosyalizm düşüncesi, takip eden yıllarda kısa süre içinde kendine Almanya genelinde birçok taraftar buldu. Sosyalist milliyetçilik fikrinin temel doktrinlerini belirleyen Barres, dönemin Rusya merkezinden tüm dünyaya yayılan sosyalizmini bir zehir olarak tanımlamıştır. Yabancıların egemenliğine girmekten zaten korkan Alman halkı 1. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik anlamda çok büyük bir buhran içinde olduğundan, özellikle işsizlik nedeniyle zor günler geçiren Alman işçi sınıfı bu yeni siyasi akımı desteklemeye başladı.

Almanya’da seçimler yaklaştıkça ekonomik güçlüklerden kırılmak üzere olan halka daha da fazla nasyonel sosyalizmin “üflenmesi” ile birlikte oldukça geniş bir kitle etki altına alınmıştır. Sosyalizmden farklı olarak nasyonel sosyalizmin doğrudan “kolektif çalışan bir milliyetçilik sistemi” olduğunu empoze eden Adolf Hitler önderliğindeki Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, Barres’in ortaya attığı düşünceleri birçok toplantıda duyurmaya başladı. Adolf Hitler nasyonel sosyalizm akımının fikir babası olan Barres’in ideolojilerini halka aktarırken, Alman işçilerinin klasik olarak ülke içindeki işveren sınıfı ile değil doğrudan ülke dışındaki yabancı güçlerle savaşması gerektiğinden bahsediyordu.

Adolf Hitlerin seçim öncesinde bilhassa sosyalizme eğimli Alman işçi sınıfını nasyonel sosyalizm söylemleri ile etki altına alması, seçim arifesinde partinin ve şüphesiz kendisinin büyük bir desteği arkasına almasını sağlamıştır. Alman işçi sınıfının kendi milletinden olan işverenler yerine “Yahudi” kaynaklı yabancı sermayeye karşı savaş vermesi gerektiğini söyleyen Hitler, tüm ekonomik ve sosyokültürel sorunların nedeni olarak Yahudileri gösteriyordu. Barres’in 19. yüzyılın sonundaki düşüncelerinden ilham alan Adolf Hitler nasyonel sosyalizm düşüncesini Alman halkına uyumlu bir hale getirerek, “nasyonel ve sosyalizm” kelimelerinden iki hece alarak “Nazi” kavramını ortaya çıkarttı. Günümüzde sağ görüşün en aşırıya kaçan hali olarak tanımlanan nasyonel sosyalizm, milliyetçi düşüncelerin ağırlaştırılarak sosyalizm doktorinleri ile harmanlanmış hali olarak isimlendirilir. Faşizm ile örtüşen nasyonel sosyalizm, sosyalizm tutumlarını yalnızca devletin ekonomik politikalarında uygulamıştır.

Bir Cevap Yazın