Müze çeşitleri nelerdir?

Dünya çapında birçok ülkede farklı türleri bulunan müzeler, bilim ya da sanat eserlerinin halka teşhir edildiği alanlardır. Bilimsel içerik kadar sanatsal içeriğin de çok fazla olduğu müzeler de, bazen de bilime ya da sanat tarihinin gelişimine katkı sağlayan objeler bulunur. Arkeoloji, etnografya, coğrafya, çevre ve doğa, bilim, güzel sanatlar, tarih, havacılık, sanayi, askeri ve daha birçok çeşidi bulunan müzeler, kısaca insanlık tarihinin geçmiş dönemlerini ilgilendiren hemen hemen her şeyi barındırmaktadır.

Toplumların yeraltı ve yeryüzündeki zenginliklerinin sergilenmesini sağlayan müzeler, ayrıca toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği sanat ve bilim eserlerinin de ortaya çıkartılmasını Sağlar. Bu toplumun yüzyıllar öncesinde ürettiği sanat ve bilim eserleri yalnızca ilgili toplum hakkında değil, insanlık tarihi hakkında geçmişe yönelik fikir sahibini olunmasını mümkün kılar. Örneğin; İstanbul Arkeoloji Müzesi arşivinde 1 milyonun üzerinde eser bulunduran ve bulunduğu coğrafyanın etnik çeşitliliğini yansıttığı için tüm insanlık tarihinin geçmişine ışık tutan bir “arkeoloji” müzesidir.

Etnografya müzelerindeyse daha çok belirli toplumların, yaşadıkları dönemde var olan diğer toplumlarla olan ilişkilerini ve niteliklerini ortaya çıkartan eserler bulunur. İnsanlardan oluşan toplumların birbirleri ve çevreyle olan etkileşimini gözler önüne seren etnografya müzeleri, içerisinde eski yazıların bulunduğu ve daha çok tek bir alanın incelenmesine odaklanmış müzelerdir. İnsanoğlunun geçmişini daha yakından tanıması ve böylece geleceğine de ışık tutabilecek bilgiler edinmesini sağlayan müzeler, geçmiş toplumların sanatsal, bilimsel ve toplumsal alanlarda nerelere geldiğini gösterir.

Aynı şekilde güzel sanatlar müzeleri de insanoğlunun tarih boyunca ürettiği sanat eserlerinin bulunduğu ve sanat ile insan ilişkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan yerlerdir. Sanat müzelerinde tıpkı diğer müzelerde olduğu gibi teşhir edilen eserinin üretildiği dönem, sanatçısı ve dönemde yaşayan toplum ile ilgili bilgiler yazılı ya da sözlü olarak verilir. Havacılık ve denizcilik tarihinin incelendiği müzeler insanların tarihsel gelişimi içerisinde deniz ve hava araçlarıyla ilgili yaptığı çalışmaları gözler önüne sererken, askeri müzelerde de tarihi trajedilerden günümüze uzanan eserler veya belirli bir savaşta kullanılan teçhizatlar sergilenir. Tarih müzeleriyse insanlık tarihinin her döneminden çok daha geniş bir alanda incelenen bilim ve sanat eserlerinin teşhir edildiği yerlerdir.

 

Bir Cevap Yazın