Mütemmim cüz ne demektir?

mutemmim cuzGenelde hukuki bir terim olarak duyduğumuz, ancak artık sıklıkla halk ağzında da kullanılır hale gelmiş bir kavram olan “mütemmim cüz”, “ayrılmaz, bütünleyici parça” anlamına gelmektedir. Mütemmim cüz olarak kabul edilen ayrılmaz parça öyle bir niteliktedir ki, asıl parçaya, bütüne zarar vermeden, kırmadan, parçalamadan bu parçayı bütünden ayırmanız söz konusu olamayacaktır. Bu kapsamda örnek teşkil edecek olan parçalar; bir evin kapıları, pencereleri; bir arabanın tekerlekleri, vb. örneklerdir.

Mütemmim cüz kavramı özellikle emlak sektöründe ve hukuki süreçlerde büyük önem arz etmektedir. Zira, bir gayrimenkule rehin konması halinde, ilave bir açıklamaya gerek olmaksızın aynı zamanda bu gayrimenkulun mütemmim cüzleri üzerine de rehin konmuş sayılmaktadır. Aynı şekilde bir taşıt gibi herhangi bir menkule de rehin konması halinde menkulun de mütemmim cüzleri rehin kapsamına dahil olmaktadır.

Uygulamada bu açıdan sorun yaşanmaması için rehin konma aşamasında mütemmim cüzlerin özellikle belirtildiği uygulamalar da vardır. Ancak, bu ayrımın yapılmasına en fazla ihtiyaç işletme rehni konması sürecinde geçerlidir. Rehin veren ve rehin alan açısından ileride bir anlaşmazlık olmaması için de ilk adımda bu ayrımların yapılması, rehnin kapsamının tam olarak ortaya konması faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın