Mussolini kimdir?

İtalya’yı yaklaşık olarak 20 yıl boyunca yönetmiş olan faşist diktatör Mussolini İtalya’nın kuzeyinde Forli bölgesi yakınlarında bir demircinin oğlu olarak doğmuştur. Mussolini, ilk ve ortaöğrenimi esnasında saldırgan ev disiplinsiz davranışlarından dolayı iki defa okuldan uzaklaştırılmıştır. Gençlik yıllarında sosyalist düşüncelere merak duymuştur.

1901 yılında eğitimini tamamlayan Mussolini, kısa bir müddet öğretmenlik yapmış ve aynı yıl İtalyan Sosyalist Partisi’ne üye olmuştur. 1910 yılında Forli’de bir gazete çıkarmıştır. Bundan bir yıl sonra tutuklanmış ve bir süre hapis yatmıştır. 1912 yılında İtalyan Sosyalist Partisi’nin yayın organı olan “Avanti” gazetesinin yönetiminde yer almıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte tarafsızlık politikasını savunan Sosyalist Parti ile çelişkiye düşünce gazeteden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine aşırı milliyetçi görüşlerini yayabileceği “İtalya Halkı” gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Birkaç ay sonra Sosyalist parti’den atılmıştır. İtalya’nın itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesinden sonra iki yıl boyunca piyade asker olarak askerlik yapmıştır. 1971 yılında yaralandıktan sonra tekrar gazetesinin başına geçmiştir.

Savaştan sonra İtalya’da enflasyon ve yoksulluk artış göstermiştir. Ülkenin ekonomik ve siyasal yaşamına karmaşa egemen olmuştur. Siyasal görüşleri tamamen değişmiş olan Mussolini, bu dönemde ülkede durumundan memnun olmayan kesimleri kendi etrafında toplamak için propaganda yapmaya başlamıştır. Yönelmiş olduğu kesimler daha çok işsizler, terhis edilen ve iş bulamayan askerler, sosyalizmin güçlenmesinden korkan toprak sahipleri ve iş adamları Mussolini’yi önce parasal sonra açık bir biçimde desteklemeye başlamışlardır.

1919 yılında Kara Gömlekliler adıyla tanınmış olan faşist örgütü kurmuştur. Bu örgütün liderliğini üstlenmiştir. Kara gömlekli faşistler, sosyalist ve komünist eğilimli işçi örgütlere karşı zor kullanarak İtalya’da terör ortamı yaratmışlardır. Karşıt görüşte olanlar sindirilmiştir. Yönetimi tamamen ellerine geçirmeyi ve küçümsedikleri demokrasiyi yok etmeyi hedeflemişlerdir. 1921 yılında Faşist parti resmen kurulmuştur. Aynı yıl v meclise girmeyi başarmıştır.

1922 yılında çıkan hükümet bunalımı esnasında faşistlerin düzenledikleri Roma yürüyüşünden korkan Kral III. Vittirio Emanuele, Mussolini’i başkanlığa getirmiştir. Üç yıl süre ile ülkeyi koalisyon hükümetleri ile yöneten Mussolini, 1925 yılında bütün yetkileri kendinde toplamıştır. Faşişt Parti haricindeki bütün partiler yasaklanmış ve kapatılmıştır. Basının yönetimi eleştirmesini ve muhalefet yapmasını engelleyen Mussolini, İtalya’yı diktatörlük ile yönetmeye başlamıştır. Toplumsal barışı sağlayacağını ileri sürerek aynı iş kolunda işçi ve işverenlerin bir araya getirmiş oldukları korporasyonlar kurulmuştur. Ülke ekonomisini, sınıflar arası çelişkileri denetim altına almaya çalışmıştır. Daha sonra ise Akdeniz2i bir İtalya görülü haline getirme ve Roma İmparatorluğu’nu yeninde canlandırma hedefini öne süren Mussolini, 1936 yılında Habeşiştan’ı yani bugünkü Etiyopya’yı işgal etmiştir. Binlerce İtalyan köylüsünün yaşadığı Libya’yı sömürge haline getirmiştir.

1939 yılında Arnavutluk’u alan Mussolini,Malta, Korsika, Tunus üzerinde hak iddia etmiştir. İspanya İç Savaşı esnasında Cumhuriyetçilere karşı savaşan Franco’nun faşişt kuvvetlerine destek olmak üzere İspanya’ya asker göndermiştir.

1939 yılında İtalyan-Alman ittifakı kurulmuştur. Ardından çıkan İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Mussolini, Arnavutluk ve Habeşiştan’ı işgali sırasında ordusunun zayıf düştüğünü düşünerek Almanya’nın yanında savaşa girmemiştir. Fransa’nın düşmesinden sonra 1940 yılında Mussolini, İtalya’nın da savaşa girdiğini açıklamıştır. Bu savaş sırasında İtalyan ordusu Habeşiştan ve Kuzey Afrika’da yenilerek geri çekilmiştir. Müttefikler 1943 yılında İtalya’ya girmişler, ise görevden alınmıştır. Buna itiraz eden Abruzzi Dağları’nda hapsedilmiştir. Alman askerleri ile birlikte asker kılığında kaçmaya çalışmış Ancak yakalanarak kurşuna dizilmiştir.

Bir Cevap Yazın