Moleküler biyoloji nedir?

Biyolojinin moleküler düzeydeki faaliyetleri inceleyen dalı olan “moleküler biyoloji”, canlıların temel yapı taşı olan bileşenlerini mikro seviyede ele alır. Modern teknolojinin tıp alanına büyük katkı sağlaması ile son dönemde daha da önem kazanan ve geleceğin araştırma dalı olarak tanımlanan moleküler biyoloji, özellikle hücre biyolojisi ve biyofizik gibi dallardan beslenerek kısa süre içinde büyük bir gelişme yaşadı. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için kritik derecede önemli olan proteinler, amino asitler, enzimler ve nükleik asitler gibi temel yapı taşları hakkında çok daha derin incelemeler yapılmasını sağlayan moleküler biyoloji, elde ettiği sonuçlarla diğer birçok bilim dalına da katkı sağlamaktadır.

Moleküler biyoloji “elektron mikroskobu” gibi modern çağın en gelişmiş teknolojilerini kullanan bir bilim dalı olduğu için gelecek teknolojiler ile tahmin dahi önemi daha da artacak bilim dalları arasında gösterilmektedir. Tüm bunların ötesinde moleküler biyolojinin yakından ilgili olduğu genom araştırmaları, günümüzde başta felsefe olmak üzere birçok beşeri bilimin yakından takip ettiği konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle moleküler biyolojinin insan genomu üzerine yaptığı araştırmalar dünya genelinde gerek din otoriteleri gerekse de siyaset çevreleri tarafından şiddetle tartışılmış ve toplumsal bir olay haline dahi gelmiştir.

Moleküler biyolojinin başta insan olmak üzere canlıların genomlarının araştırmaya başlaması ile birlikte biyolojinin araştırma alanı canlılardaki proteinler ve bu proteinlerin görevleri üzerine kaymıştır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürmelerini sağlayan ve bu nedenle de yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıyan proteinler, moleküler biyolojinin gelişmesi ile çok daha iyi anlaşılmıştır. Moleküler biyolojinin proteinler hakkında edindiği bilgiler bu sefer de ortaya “olasılıkları” çıkartmış, varlık felsefesi ile ilgilenen birçok ünlü isim de bu olasılıklar üzerine fikirler geliştirmiştir. Evrende yaşamın nasıl başladığına dair yüzyıllardır süren tartışmaların geldiği son nokta, moleküler biyolojinin proteinler üzerine yaptığı araştırmaların sonuçlarıyla doğrudan ilgilidir.

Araştırmaların aralıksız devam ettiği moleküler biyoloji sayesinde birçok hastalığın gelişimi tam olarak kavranabilmiş ve bu hastalıkların tedavisi için çok önemli yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca genetik sorunların nasıl geliştiği ve ortaya çıkan bu sorunlardan canlıların ne şekilde etkilendiği de yine moleküler biyoloji sayesinde anlaşılmıştır. Moleküler biyoloji alanında yapılan deneyler ile farklı canlı türleri arasında gen alışverişi mümkün hale gelmesi sayesinde birçok yeni ürün elde edilmiştir.

 

 

Bir Cevap Yazın