Mobbing nedir?

Günümüz dünyasında birçok insanın sosyal hayatında karşılaştığı bir durumu ifade etmek için kullanıan “mobbing” tabiri, kişinin psikolojik şiddete maruz kalması manasına gelmektedir. Latince kökenli bir sözcük olan mobbing psikolojik şiddet dışında sosyal anlamda kabadayılık yapma, kişilik haklarına saldırıda bulunma, insanı ya da insanları rahatsız etme, taciz etme gibi pek çok yan anlama da sahiptir. Mobbing olayları, oldukça büyük bir çoğunlukla insanların aktif olarak yer aldığı hiyerarşik yapılarda görülür. Statü kazanarak iş hayatında ya da sosyal hayatta avantaj kazanmak isteyen kişiler ya da gruplar tarafından uygulanan mobbing hedefi ise, kendi statüsünü kaybetmek istemeyen insanlardır.

İş hayatında birçok insanın karşılaştığı mobbing olayları, kişinin işini kaybetmemek için gördüğü psikolojik şiddete katlanılmasına neden olur. ABD ve Avrupa ülkelerinde iş hayatındaki mobbing olaylarının artmasıyla birlikte hükümetler bu konu ile ilgili kanunlar çıkarak, psikolojik tacize maruz kalan çalışanları korumaya çalışmıştır. Gerçek anlamda geniş bir kavram olan mobbing, sosyal hayatın birçok farklı aşamasında ve çok farklı şekillerde uygulanabilir. Kendi elinde herhangi bir güç bulunduran ya da statü gereği diğerlerinden daha fazla yetki alanına sahip olan kişi ya da gruplar, kendinin altında bulunan insanları kullanmak için mobbing uygulamalarına başvurabilir.

Mobbing uygulanan kimseler iş hayatında başarılı olsa dahi sürekli olarak karşısına zorluklar çıkarıldığı için sindirilmek istenen ve başarıları perde arkasına itilen kişilerdir. Kişiye normal bir insanın 3 günde tamamlayabileceği bir iş vererek işi ertesi gün bitirmesini beklemek, diğer insanlar gözünde küçük düşmesini ve mesleğinde başarısızmış gibi görünmesini sağlamak, kişiye işten ayrılması için baskı uygulamak ve dışarıdan sanki kişi kendi isteği ile işi bırakıyormuş gibi göstermek, kişinin sosyal ortamlardan dışlanması, yetkilerinin kısıtlanması ve diğer pek çok davranış mobbing kapsamına girmektedir. Kişiye fiziksel anlamda herhangi bir zarar verilmese de sürekli olarak bu yönde tehdit etmek, nitelikli personellere çok basit görevler vererek işten soğumalarını sağlamak, iş konularının birbiriyle alakasız konularda sürekli değiştirilmesi, diğer insanlarla iletişim kurulmasının engellenmesi gibi konular da mobbing olarak nitelendirilmektedir.

Kişinin iş hayatında karşılaştığı mobbing olaylarından bir diğeri de konuşmasına izin verilmemesi ve konuştuklarının diğer insanlar tarafından yanlış anlaşılmasını sağlamaktadır. Günümüzün modern dünyasında birçok insan iş hayatında neredeyse her gün mobbing olayları ile karşılaşsa da, bazıları mobbing davranışına maruz kaldığının dahi farkına varmadan bazıları ise işini kaybetmemek için bu durumu göz ardı ederek çalışmaya devam etmektedir. Bu durum zaten psikolojik açıdan güç kazanma sorunu olan, iç dünyasında korkak bir yapıya sahip, aşırı kontrolcü ve zorbalığa meyilli kişilerin daha da fazla güç kazanmasına neden olmaktadır. Zira yaptıklarının tamamen yanına kar kaldığını düşünmeye başlayan kişi ya da kişiler, mobbing uygulamalarını daha da şiddetli bir biçimde sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın