Mısır silajı nedir?

Mısır silajı sulu bitkilerinin hava almayan ortamlarda turşu haline getirilerek oluşturulan hayvan yemine denmektedir. Bu şekilde kullanılan yemler neticesinde, genellikle yeşil bitkisi olmayan bölgelerde yaz ve kış dönemlerinde hayvanların sağlıklı olarak beslenmesi sağlanmaktadır. Silaj elde etmek için her yeşil bitki kullanılamaz. Bunun için en uygun bitki mısırdır. Herhangi bir verimi yüksek olan mısır türünden silajlık mısır yetiştirilebilir. Silaj yapımı için alınacak ilk ürün Nisan ve Mayıs ayında ekilir. İkinci ürün Haziran ve Temmuz ayında ekilir. Silaj yapımında en uygun dönem koçanlarda danelerin olgunlaştığı ve suyunu henüz kaybetmediği dönemdir. Hasat geciktirildiği takdirde daneler sertleşecek ve hayvanlar tarafından sindirimi zorlaşacaktır. Mısır silaj makinesiyle hasat edilerek, silo çukuruna doldurulur. Bunlar traktörle iyice sıkıştırılır. Silajlık mısır sıkıştırıldıktan sonra hava almayacak biçimde plastik bir örtüyle örtülür. Bu şekilde hava almayan ürünler 45-60 gün içinde kullanılmaya hazır hale gelir. Hazırlanan mısır silajı et ve süt sığırlarında, koyun ve atlarda kullanılabilecek iyi bir kaba yemdir. Yapılan mısır silajının kalitesini hasat dönemi, mısırın türü, koçan oranı, silonun durumu, sıkıştırmanın doğru yapımı gibi etkenler belirlemektedir. Bu aşamalarda yapılan hatalar silajın kalitesini etkileyecektir. Silaj olgunlaştıktan sonra yeşile çalan sarı ve koyu yeşil bir renge sahip olur. Kendine has kokusu ve ekşi bir tadı olur. Olgunlaşmasını tamamlayan silaj silonun kenarı açılarak, ihtiyaç kadarı hayvanlara kullanılır. Kullanım sonrasında üzeri yine plastik örtüyle kapatılır. Silajın tümü bitene kadar bu işlem devam eder. Silajlık mısır üretimi hayvancılık açısından oldukça önemlidir. Hayvanlar bu şekilde yeşil yemle dengeli bir şekilde beslenme ihtiyaçlarını gidermektedir.

Mısır Silajı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Silaj yem hayvanların kış döneminde beslenmesini güvence altına alır ve kaba yem sorununun çözülmesini sağlar.
 • Silaj karma yem maliyetini % 50-60 oranında azaltır.
 • Silaj silonun üzeri açılmadığı sürece 2 yıl süreyle bozulmadan saklanabilir.mısır silajı
 • Yeşil otlar kurutularak kullanıldığında besin kaybına uğrar. Oysa silajda besin kaybı oldukça azdır.
 • Kuru ot gibi yemlerde yangın tehlikesi bulunmasına rağmen, silajda bu tehlike yoktur.
 • Kurutulup saklanan yemlere göre daha az yer kaplar.
 • Hayvanların iştahında artış görülür.
 • Et ve süt verimini arttırır.
 • Silajla beslenmiş hayvanın tüyleri daha parlak ve gözleri canlı olur.
 • Yabancı ot tohumları silaj yapılırken ölürler.
 • Kurutulduğu zaman sertleşen ve hayvanların yiyemediği besinler silaj yapıldığında hayvanlar tarafından iştahla yenir.
 • Yeşil olarak yedirildiğinde zararlı etkiye sebep olabilen bazı bitkiler, silaj yapıldığında zararlı etkiye neden olmaz.

Mısır Silajı ile Hayvan Nasıl Beslenir?

Mısır silajı ile beslenen hayvanlarda %50-60 oranında yem tasarrufu edilir. Hayvanlara silajı verirken azar azar pay edilip alıştırma yapılarak iki üç gün bu şekilde verilmelidir. Silaj ile beslenen hayvanlarda kuru maddeler ile mineraller madde ihtiyacı artar. Bu yüzden silajla birlikte yalama taşı, kaliteli kuru otlar ve karma yem çeşitleri verilmelidir. Silajın yem yığınını alındıktan sonra açılan yer yeniden sımsıkı kapatılmalıdır.

Hayvanların Günlük Silaj İhtiyacı Ne Kadardır?

Hayvanın canlı ağırlığına ve verim kapasitesine göre değişmektedir. 3 kg silaj yemi 1 kg fenni yemle eşdeğer özelliğe sahiptir. Bu orana göre hayvanlara uygun beslenme yapılabilir. Silajı açıldığı zaman açık yeşile çalan sarı ve koyu yeşil olmalıdır. Küf kokusu bulunmamalıdır. Kendine özgü ekşi turşu kıvamında kokusu hissedilmelidir.

Hayvanlarda Silajı Nasıl Bir Yöntemle Yedirilmelidir?

Silaj ilk kez verilirken 3-5 gün süreyle, başka yemlerle beraber alıştırılarak verilmesi gerekir. Silaj tüm yıl süreyle tek başına kaba yem kaynağı olarak kullanılabilir. Buzağıların beslenmesinde işkembenin gelişimini tamamlamasından sonra sap, saman veya kuru ot yemeğe başladıktan sonra verilmelidir. Bu süreç 6 aydan sonra uygun olur. Gebelikleri sürecince hayvanlara verilecek silaj doğumlarından sonra verilmelidir. Silajın kokusunun süte geçmemesi için süt sağımı yapılmalı ve silaj tatbik edilmelidir.

Bir Cevap Yazın