Miraç Kandili nedir?

mirac kandiliMiraç, kelime anlamı olarak “yükselme”, “yükseğe çıkma” gibi manalar ifade etmektedir. Kökeni Arapça bir kelime olan “merdiven” anlamındaki “uruc” kelimesidir. Miraç kelimesi, İslamiyette, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in arşa yükselişini ifade etmek amacıyla kullanılmakta, Miraç Kandili ile bu olay her sene Recep ayının 27. gecesinde kutlanmaktadır.

Kuran’ı Kerim’de miracı ifade eden ayetler Necm Suresi içinde geçmektedir. Necm Suresi 13 ila 18. ayetleri şu şekildedir:

Muhakkak ki o, O’nu bir başka inişte daha gördü. Sidretü’l Minteha’nın yanında. O’nun yanında da Me’va Cenneti. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.”

Ayetlerde geçmekte olan Sidretü’l Münteha, göğün yedinci katında olduğuna inanılan ağacın adıdır. Kelime anlamı olarak “son sedir” gibi bir mana içermektedir. Burasının Hz. Muhammed’in (s.a.v) miraçta ulaştığı son durak olduğuna inanılmaktadır. Burası son durak olmuştur, çünkü insanlar için bundan sonrasını görmek söz konusu olmadığı gibi, insanların en yücesi Hz. Muhammed (s.a.v) için bile mümkün olmamıştır.

Miraç Kandili’inde Allah’ın rızasına nail olabilmek adına Müslümanlar dualar okur, ibadetler yaparlar. Anadolu’nun bazı yörelerindebu gecede süt içme gibi bir ritüel uygulanmaktadır. Bu ritüelin gerekçesi, Hz. Muhammed (s.a.v)’in miraçta kendisine ikram edilen şarap, bal ve süt dolu üç ayrı bardaktan süt dolu olanını tercih ettiğine olan inanış ve kabullenmedir. Konya’da miraç gecesine “süt gecesi” de denilmektedir.

Miraçtan önce 50 vakit olan namazın, miraçta Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından günde 5 vakit olmasının önerildiği, bu öneri kabul görünce de miraçtan itibren namazın günde beş vakit kılınması gerektiğinin bildirildiği ifade edilmektedir. Miraç ile ilgili atdefilen bir başka dini önem; bu gecede “şirk” günahına düşmeyen herkesin cennete girebileceği müjdesinin verilmiş olmasıdır.

Bir Cevap Yazın