Meme kanseri evreleri nelerdir?

meme kanseriMeme kanseri kadınlar arasında en fazla görülen kanser türlerinden biridir. Bu kanser kadınların kanser nedeniyle olan ölüm sebepleri arasında ilk sırayı almaktadır. Kadınlarda bu kanserin neden oluştuğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen, kadınlar arasında giderek artan miktarda etkili olmaya devam etmektedir. Bunun dışında her 100 hastadan birisinin erkek olduğu belirlenmiştir. Erkekleri etkileyen meme kanserinin takibi ve değerlendirilmesi aynı kadınlarda olduğu gibidir. Bu kanserin gelişimi oldukça uzun bir zamana dayanmaktadır. Tümörlü dokunun gelişimi evreler halinde izlenmektedir.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Meme dokusunun içinde kanserleşmiş olan bir hücreden tümör oluşuncaya kadar ve bu tümörün tespit edilinceye kadar oldukça uzun bir süreç geçmektedir. Kadınların kendisinin meme dokusunda olan tümörü fark edebilmesi için bile, tümörün büyüklüğünün yaklaşık 1 cm kadar olması gerekir. Bu büyüklüğe erişen tümörün elle yapılan muayene sırasında tespit edilebilme şansı vardır. Meme kanserinin ilk tespit edilişinde genellikle hastanın kendi kendine yaptığı tespit oranı oldukça yüksektir. Meme dokusunda olan kanserli kitlenin yapısı nispeten sert olup, yüzeyi pürtüklü yapıda, kenarlı düzensiz olup ve meme dokusunun içinde rahatça hareket ettirilemeyecek bir yapıdadır. Tümör daha uzakta olan organlara yayılım gösterdiğinde, kanser belirtilerini ortaya koymaya başlar. Tümörün en fazla yayılım yaptığı alanlar lenf bezleri, akciğer, karaciğer ve omurga kemiklerinin olduğu bilinmektedir. Bazı kanser hastalarında bu herhangi bir belirti vermediğinden, kanser sadece mamografi tetkiki yapılarak tespit edilebilir. Hastaların en fazla hissettiği belirtiler ise;

 • Meme ya da koltuk altında gelişen ele gelecek kitle ve şişlik
 • Meme başında meydana gelen akıntı (bu akıntı kanlı ya da şeffaf renkte olabilir)
 • Meme başında olan çökme, meme başının içe doğru çekilmesi ya da şekil bozukluğu
 • Meme cildindeki kabuklanma, soyulma ve kalınlaşma olması
 • Meme cildinde oluşan kızarıklık ya da yaraların olması
 • Meme cildinin portakal kabuğu görünümünde olması
 • Memedeki büyüme, asimetri ya da şekil bozukluğu gibi etkiler

Meme kanseri evreleri nelerdir?

Meme kanseri yavaş bir gelişim izler. Tümörün zaman içinde boyutu 5-7 yılda ancak bir cm kadar olur. Memedeki tümörün meme dokusu dışına çıkması ve diğer organlara ya da dokulara ulaşıp ulaşmadığı evreler halinde sınıflandırılır. Erken evre dönemleri I,II ve III üncü evrenin bir bölümünü kapsamaktadır. III üncü evrede bir bölüm ve IV. evre ileri evre olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın tedavisini meme cerrahıyla birlikte, tıbbi ve radyasyon onkologlar yürütürler. Cerrahi girişimle meme dokusu tamamen alınabilir ya da erken evredeki dönemde sağlıklı dokunun bir kısmına dokunulmadan sadece kanserli doku alınır.

Meme kanserindeki evreler ve tümörün ilerlemesi

Evre 0 (carcinoma situ): Bu evrede meme dokusunda anormal hücreler izlenir. Bu gözlem yüksek risk taşıdığından, ileri zamanda memeye yayılabilecek kanser riskini gösterir. Anormal yapıdaki hücreler kanal dışına çıkarak yayılım yapmamıştır. Tedavi edilmezse, bu yayılan kanser durumuna gelir.

Evre I: Bu evre yayılabilen tümörün ilk aşaması olarak kabul edilir. Bu evredeki tümör iki cm den büyük olmaz ve tümörlü doku hücreleri memeden dışarıya çıkmaz.

Evre II: Bu evredeki kanser farklı şekilde izlenir.

 • Memede kanser bulunmamaktadır. Ancak hastanın koltuk altındaki lenf bezlerinde kanserli hücreler vardır
 • Tümör iki cm den küçük ebatta ve koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmıştır
 • Tümör iki cm den büyük olup, beş cm den daha küçüktür. Ancak hastanın koltuk altındaki lenf bezlerine yayılma bulunmamaktadır.
 • Tümör iki cm den büyük ebatta olup, beş cm den daha küçüktür. Ancak hastanın koltuk altındaki lenf bezlerine yayılım yapmamıştır.
 • Tümör beş cm den büyük boya ulaşmıştır, ancak koltuk altındaki lenf bezlerine yayılım yapmamıştır

Evre III: Bu evredeki kanserde farklı şekillerde izlenir.

 • Meme dokusunda tümör bulunmamasına rağmen, koltuk altındaki lenf bezlerinde ve çevredeki dokulara yapışan kanserli hücreler bulunmaktadır
 • Tümör beş cm ya da daha küçük boyda olup, koltuk altındaki lenf bezlerinde ve çevredeki dokulara yapışan kanserli hücreler bulunmaktadır
 • Tümör beş cm den daha büyük olup, koltuk altındaki lenf bezlerine ve çevredeki dokulara yapışan hücreler bulunmaktadır.
 • Tümörün boyu herhangi bir ebatta olabilir ve komşu dokulara yayılım göstermez. Meme dokusunun içindeki lenf nodlarına ya da kol altındaki lenf nodlarına yayılım bulunabilir.
 • Tümörün ilerleyişi köprücük kemiğinin altında ve komşu olan dokulardaki lenflere yayılım göstermiştir
 • Kanserli doku kol altında ve meme içindeki lenf nodları ve memeye komşu dokulara yayılım göstermiş olabilir. Hastanın kol altındaki lenf nodlarında on ya da daha çok tutulum bulunmaktadır.
 • Kanserli doku köprücük kemiği üstünde olan lenf nodlarına yayılmış ve tümörle aynı taraftaki komşu lenf nodlarında tutulum yoktur.

Evre IV: Bu evrede olan kanser uzak metastatik bir kanser haline gelir. Artık vücudun diğer bölgelerinde bile kanserli doku bulunur.

Bir Cevap Yazın