Meme kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

meme kanseriMeme kanseri tedavisinde önce cerrahi operasyonla tümörlü dokunun bulunduğu yerden çıkarılması, daha sonra tümörün alındığı bölgeye radyoterapi yapılması, gerektiği takdirde bölgenin lokal tedavilere ek olarak hormono terapi ve kemoterapi yapılarak desteklenmesi amaçlanır. Cerrahi operasyon tümörün vücuttan tamamen uzaklaştırması için uygulanır. Kanserli hücrenin memede tek bölgede etkili olması durumunda, memenin tamamının alınmasına gerek yoktur. Bu durumda hasta için koruyucu bir ameliyat yapılır. Bu yüzden sadece tümörün lokal olarak kontrolü sağlanabilir.

Meme kanseri rahatsızlığında sadece tümörün yerinden çıkarılması yeterli olmaz. Bunun yanı sıra koltuk altı lenf bezlerinden bir doku örneği alınması gerekir. Bu işlemde tümörün alındığı ameliyatla aynı sırada gerçekleştirilir. Bu işlemle tümörün yaygınlığı daha kolay izlenir. Çünkü tümörün koltuk altına yayılımı varsa, hastada yapılacak tedavi planı daha farklı olur.

Meme kanseri ameliyatı

Meme kanserinde en yaygın tedavi biçimi ameliyat yapılmasıdır. Bu rahatsızlıkta çok sayıda ameliyat türü uygulanmaktadır. Doktor hastasına bu ameliyatların yararları yanında risklerini ve kadının dış görünümünde yapacağı değişiklikleri anlatır.

Memenin alınmadığı ameliyat: Bu operasyon kanserli dokunun alındığı, fakat memenin alınmadığı bir meme koruyucu ameliyattır. Bu operasyona parsiyel mastektomi ya da lumpektomi segmental mastektomi adı verilmektedir. Operasyonda ayrı bir kesi yapılıp, lenf sistemine kanserli hücrelerin yayılıp yayılmadığının tespit edilmesi için, koltuk altı lenf bezleri çıkarılmaktadır. Bu operasyona koltuk altı lenf bezi disseksiyonu adı verilmektedir. Meme alınmadan uygulanan ameliyattan sonra, memede kalmış olabilecek kanserli hücrelerin yok edilmesi için radyoterapi uygulanmaktadır.

Mastektomi: Bu memenin koltuk altı lenf bezleriyle birlikte alındığı bir ameliyattır. Ameliyattan sonra hastalar radyoterapi görebilir. Yapılan araştırmalar sırasında birinci ve ikinci evredeki meme kanserinde radyoterapiyle yapılan ve memenin alınmadığı ameliyatla mastektominin hasta açısından eşit kurtarma oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki klinik çalışmalarda, meme kanseri için uygulanabilecek yeni tedavi yolları denenmektedir. Bu yöntemler;

Sentinel lenf bezi biyopsisini takiben yapılacak cerrahi: Sentinel lenf bezi biyopsisi uygulanan cerrahi sırasında sentinel lenf bezinin alınmasıdır. Kanserli hücrelerin en çok lenf bezlerine yayılma olasılığı bulunur. Sentinel lenf bezi ise, kanserli olan dokunun lenf akımında ilk gideceği lenf bezidir. Tümörün yakın bir yerine radyoaktif madde ya da mavi boya enjekte edilir. Bu enjekte edilen maddeler kanallar ile lenf bezine doğru akar. Bu sırada boya ya da radyoaktif maddeyi ilk içine alan lenf bezi bulunduğu yerden çıkarılır. Bu alınan doku patolog tarafından mikroskop altında incelenip, içinde kanserli hücreler aranır. Bu tarama sırasında kanserli hücre tespit edilmezse, vücutta daha fazla lenf bezi çıkarılmasına gerek olmaz.  Sentinel lenf bezi biyopsisinden sonra doktor, memede olan tümörü çıkarır.

Memenin alınmadığı ameliyat sırasında, doktor tümörü ve çevredeki bazı sağlıklı dokuları da çıkarabilir. Tümörün çevresindeki sağlıklı dokular çıkarıldığı gibi, koltuk altı lenf bezleri de yerinden alınabilir. Total mastektomi ile tüm meme dokusu alınabilir ve birlikte koltuk altı lenf bezleri de çıkarılabilir. Modifiye radikal mastektomi sırasında, memenin tümü, aynı zamanda koltuk altı lenf bezlerinin bir bölümü ya da tamamı çıkarılabilir.

Koltuk altı diseksiyonu: Kanserli hücrelerin koltuk altı lenf bezlerine yayılım gösterip göstermediğinin tespit edilmesi için, bu ameliyat uygulanır. Operasyonda bazı lenf bezleri çıkarılır ve bunlar mikroskop altında incelenir. Adjuvan tedavide, koltuk altı lenf bezlerine kanserin yayılıp yayılmadığı çok önemlidir. Daha önceleri kadar fazla sayıda lenf bezi alınırsa, kanserli hücrelerin vücuda yayılma riskinin az olacağı düşünülse de, günümüzde bu düşünce değişmiştir. Artık meme ve koltuk altı lenf bezlerinin dışına yayılan meme kanseri hücrelerinin en doğru tedavisi için sistematik tedavi uygulaması kabul edilir.

Bir Cevap Yazın