Mekanik enerji nedir?

En basit fizik tanımı ile mekanik enerji; herhangi bir mekanik sistemin veya cismin tüm bileşenlerinin konumuna ve hareketine göre değişen, sahip olduğu tüm kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Fizik biliminin temelinde var olan enerjinin korunum yasasına göre bir cisim yalnızca yer çekimi gibi sabit bir kuvvetin etkisi altındaysa, yer çekimi kuvveti sabit olduğundan cismin sahip olduğu mekanik enerji de sabittir. Bu cisim sabit olan yer çekimi kuvvetinin zıt yönünde hareket etmesi durumunda sahip olduğu potansiyel enerji artacağı gibi, süratinin de değişmesi durumunda kinetik enerjisinde de artış gözlemlenecektir.

Esnek olan cisimlerin birbirleri ile çarpışmalarında mekanik enerji sabit kalmaya devam ederken, esneklik özelliği bulunmayan cisimlerin çarpışması durumunda mekanik enerjinin bir bölümü ısı enerjisine dönüşecektir. Esnek olmayan çarpışmaların hesaplanmasında mekanik enerjinin eksik çıkmasından dolayı, bu eksik enerjiye “kayıp mekanik enerji” denmiştir. Ancak daha sonra James Joule bu çarpışmalarda kayıp olan mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüştüğünü hesaplamış ve ısı ile mekanik arasındaki ilişkiyi ispatlamıştır.

Tüm bu fiziksel prensiplerin insanlık tarihi boyunca birer birer ortaya çıkartılması ile gelişen mekanik enerji bilgisi, günümüzde elektrik motoru gibi icatların çalışmasını sağlamıştır. Bu tür araçlarla elde edilen mekanik enerji modern endüstriyel üretimde büyük bir önem taşıdığı gibi, gelecekte de birçok yeni buluşun insan hayatına girmesini sağlayacaktır. İnsanoğlu artık mekanik enerjiyi farklı enerji türlerine dilediği gibi dönüştürebilmekte ve ihtiyaçlarını oluşan yeni enerji türü ile pratik bir şekilde karşılayabilmektedir.

Günümüzde kullanılan jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjine dönüştürmek için kullanılırken, elektrik motorları da elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Modern dünyanın vazgeçilmezi olarak kabul edilen otomobillerin ilerlemesini sağlayan araç motorları da, depodan gelen yakıtı yakarak kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çevrilmesini sağlamaktadır. Ayrıca oluşturulan bu mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştüren araç motorları araçtaki klima, ses sistemi, silecek veya farlar gibi birçok cihazın ihtiyacı olan elektriği de karşılamaktadır.

 

Bir Cevap Yazın