Mazot nedir?

Motorin olarak da bilinen mazot, içten yanmalı motorların çalışması için benzine alternatif olarak geliştirilmiş bir yakıt türüdür. Mazotun içten yanmalı motorlarda kullanılması için ilk olarak bu yakıt türüne özel bir motor şekli geliştirilmesi gerekmiştir. Ham petrolün çeşitli damıtılma işlemlerinden geçirilerek işlenmesiyle elde edilen mazot, dizel motorların en az benzinli motorlar kadar yüksek performansa sahip olmasını sağlamaktadır. Ham petrolün damıtılması esnasında açığa çıkan bir başka ürün de motorindir.

Benzin ile çalışan içten yanmalı ve dört zamanlı motorlarında icadından yaklaşık olarak 30 yıl sonra Rudolf Diesel tarafından icat edilen dizel motorlar, yeni bir mekanizma olarak ortaya çıktı. Dizel motorun 1892 yılında icat edilmesinden sonra kısa süre içinde dünya çapında yaygın kullanımında en büyük etkenlerden biri de, yanma ısısının mekanik kuvvete çevrilmesini sağlamak için kullanılan mazotun benzine kıyasla daha ucuz olmasıydı.

Diğer gaz ve benzin ile çalışan motorlarla kıyaslandığında mazot ile çalışan dizel motorlar hem daha yakıt giderleri açısından daha ucuz maliyetli çalışan hem de termik verimliliği daha yüksek motorlardır. Mazotun daha yüksek oranlarda sıkıştırılabilmesinden kaynaklanan bu termik verimlilik, dizel motorların bilhassa endüstriyel üretim için vazgeçilmez hale gelmesine neden oldu.

Dizel motorlar ilk zamanlarda oldukça büyük boyutlarda ve ağır devirlerde çalıştığından mazot kullanımı Avrupa ve Amerika coğrafyası halkı tarafından fazla tercih edilmese de, ilerleyen yıllarda makine üreticilerinin boyutları küçülterek yüksek devirli dizel motorlar üretmesi ile mazot kullanımı halk arasında daha yaygın bir hale geldi. Zamanla birçok dizel motorun geliştirilmesi, bu seferde her motor tipi için ayrı çeşit bir mazot geliştirilmesi problemini doğurdu. Ancak daha sonra yapılan uluslararası görüşmeler ile mazot üretimine belirli standartlar getirilerek, dizel motorların da bu mazot tipine uygun biçimde geliştirilmesi sağlanmıştır. Günümüzde mazot kadar rağbet gören motorinin de gerek endüstriyel üretim gerekse de otomobil sektöründe kullanılması, ham petrolden elde edilen bu yakıt türlerinin giderek daha fazla kullanılmasına neden olmaktadır.

Bir Cevap Yazın