Masonluk nedir?

masonluk nedirMasonluk; 24 Haziran 1717’de Londra’da dört locanın bir araya gelerek Londra Büyük Locası’nı kurmasıyla başlayan masonluk, masonlara göre akılcılık, bilimsellik ve insanlığın gelişimine katkı sağlayan fikirüstyapı kurumudur.

Dünya çapında 5 milyon üyesi bulunan masonluğun ABD’de 2 milyon, İrlanda, İskoçya ve İngiltere’de 480.000 üyesi bulunmaktdır. Sadece üyelerine açık bir örgüttür. Masonluğun yapısal bir kuralı olarak bilinen metafizik idealleri bulunmaktadır. Buna bir yaratıcıya inanmak da dahildir. Geçmişte modernler ve gelenekçiler olarak ikiye bölünen masonlar 25 Kasım 1813’de İngiltere’nin Birleşik Büyük Locası adı altında tekrar birleştiler.

Masonlar tüm insanlığın kardeşçe,sevgiyle yaşamasını öngören bir felsefeye sahiptir ve bu kardeşiliği kurmayı hedefleyen bir örgüttür. Bir masonun amacı ideal insan olmaktır. Ancak masonlar kötüyü iyi yapmaya çalışmazlar. Mason felsefesi sadece daha iyi birey olmaya odaklıdır. Kendi aralarındaki kardeşliği vurgulamak için birbirlerine “kardeşim” şeklinde hitap ederler. Ayrıca kendi aralarında kullandıkları mottolar bulunmaktadır. Motto; masonların yaşam biçimlerini anlatan mesajlardır. Örneğin dinle, gör ve ketum ol anlamına gelen “Audi, vide, tace” Latince kökenli bir mottodur. Masonluğa yeni katılmış birine bu düşünceleri sevk etmek için hazırlanmış, içerisinde bir mum, bir kitap ve bir kurukafanın olduğu odalar bulunmaktadır. Mason adayı bu odada bir gün boyunca ölüm ve hayat üzerine düşünmektedir. Masonlar genellikle tanrıya Evrenin Ulu Mimarı demektedir. Evrenin sistemli bir şekilde çalıştığını anlatmayı amaçlayan bu tabiri reddeden masonlarda bulunmaktadır. Fransız riti’ne bağlı Özgür Masonlar sadece bilimselliğe önem vererek yaşadığını, bir tanrı arayışını reddettiklerini söylemektedir.

Masonluğu şövalyelerin kurduğunu iddaa edenler ve bunu iddaayı destekleyen masonlar da bulunmaktadır. Tapınak Şövalyeleri’nin İskoç kralı Bruce ile birlikte savaşması, Rosslyn Şapeli gibi kiliselerin ve kalelerin tapınak şövalyeleri tarafından yapılması şövalyelerinin masonluğun kurulduğu dönemde Britanya’da bulunduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca masonların bazı törenlerde kullandıkları kılıçlar da şekil olarak şövalyelerin kılıcına benzemektedir. Mason kiliselerini yapan duvar ustalarına da Operatif Mason denmekteydi. Masonluğun şövalyeler tarafından kurulduğunu iddaa edenlere göre, kimliği ortaya çıkan yüksek dereceli masonların kendisine gelebilecek saldırılardan korunmak için operatif mason kılığına girdiği söylenmektedir. Masonluğun şövalyeler tarafından kurulduğunu reddeden masonlar da masonluğu kuranların şövalyelere çok şey borçlu olduğunu kabul etmektedir.

İskoç ritüeline göre masonluk 33 derece olarak düzenlenmiş, her derecenin kendine özgü sembolü, ikaf töreni ve kutsal kelimeleri bulunmaktadır. 3. derecenin üzerindeki dereceler için rit adı verilen Masonik öğretiler izlenir. Bu öğretiler farklı bir dernek adı altında, farklı mekanlarda izlenmektedir. Dünyada en çok üyeye sahip rit Skoç ritidir. Türkiye’de de Skoç riti takip edilmektedir. York riti dünyada en çok takip edilen ikinci rittir. Bu localarda sadece erkekler ve akraba olmayanlar bulunmaktadır. Dereceler sırasıyla şöyledir;

1. Derece: Çırak
2. Derece: Kalfa
3. Derece: Usta
4. Derece: Ketum Üstat
5. Derece: Mükemmel Üstat
6. Derece: Sır Kâtibi
7. Derece: Nazır
8. Derece: Bina Emiri
9. Derece: Dokuzlar’ın Seçilmiş Üstadı
10. Derece: Onbeşler’in Seçilmiş Üstadı
11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye
12. Derece: Üstat Mimar
13. Derece: Solomon Krallığı’nın Şövalyesi
14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)
15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)
16. Derece: Kudüs Prensi
17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi
18. Derece: Salipverdi Şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)
19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)
20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı
21. Derece: Prusya Şövalyesi
22. Derece: Lübnan Prensi (Krali Balta Şövalyesi)
23. Derece: Sır Sandığı Başkanı
24. Derece: Sır Sandığı Prensi
25. Derece: Tunç Yılan Baş Şövalyesi
26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)
27. Derece: Kudüs Tapınağı’nın Hakim Amiri
28. Derece: Güneş Şövalyesi
29. Derece: Saint Andre Büyük İskoçyalısı
30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi
31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan
32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi
33. Derece: Büyük Genel Müfettişi

Bir Cevap Yazın