Martin Luther kimdir?

Avrupa’da Orta Çağ Engizisyonunun hakim olduğu 15. yüzyılda Hıristiyanlık adına yaptığı çalışmalarla dikkat çeken ve adını günümüze ulaştırarak ölümsüzleşen bir isim olan Martin Luther, Hıristiyanlık dini açısından olduğu kadar yüzyıllardır üzerinde tartışılan din felsefesi için de önemli bir kişiliktir. 1483 yılında dünyaya gelen Martin Luther, daha sonra “Lutercilik” olarak anılacak olan bir akımın yaratıcısı olmuştur. Almanya Eisleben’de doğan Luther, üniversite eğitimi esnasında bir yıldırım çarpa tehlikesi ile karşı karşıya kaldıktan sonra keşiş olmaya karar verir. 21 yaşında bir manastıra giderek rahiplik eğitimi almaya başlayan Luther, bir yıl içinde büyük başarı göstererek doktorasını tamamlamış ve kısa süre içinde de Wittenberg Üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştır.

Martin Luther düşünceleri ile 1517 yılından itibaren başta eğitim verdiği Wittenberg Üniversitesi ve Almanya’da, daha sonraki dönemdeyse tüm Avrupa coğrafyasında Hıristiyanlık dini açısından devrim sayılabilecek bir etki yaratmıştır. Martin Luther’in yazdığı “Endüljans Kuvvetine Dair Tezler” isimli makale, Orta Çağ Avrupa Kilisesinin en büyük geçim kaynaklarından biri olan “endüljans” kavramını şiddetli bir biçimde sorguluyor ve kiliseyi bu kavramı daha detaylı bir biçimde açıklamaya davet ediyordu. Endüljans,; Orta Çağ Kilisesi tarafından halka ücret karşılığı satılan ve kişinin ölümden sonra tüm günahlarının affedilerek cennete gitmesini sağlayan yazılı bir belgedir. Bizzat Papa tarafından satılan bir af belgesi olma özelliğe sahip olması, endüljans ile cennete gitmeyi garantilemek isteyen halk tarafından büyük ilgi görmekteydi. Şüphesiz bu ilgi de Orta Çağ Kilisesi için “hatırı sayılır bir gelir” demekti.

1517 yılında yayımladığı çalışması ile halkın Orta Çağ Kilisesini sorgulamasını sağlayan Martin Luther, Avrupa genelinde endüljans satışlarının da ciddi oranda düşmesine neden olmuştur. Ertesi yıl Roma’da Martin Luther adına Papalık tarafından daha açıldı ve kendisinin dönemin meşhur “engizisyon mahkemelerinde” yargılanması istendi. Her ne kadar Luther Roma’da yapılan bu engizisyon mahkemesine hiç katılmamış olsa da, yine de Papalık Martin Luther gıyabında karar aldı ve kendisini aforoz(dinden çıkarma, din otoriteleri tarafından kınanma) etti. Martin Luther’in aforoz edildiğini gösteren belge yani “aforozname” Papalık emri ile tüm Avrupa’ya dağıtıldı. Martin Luther hakkında alınan karar ile ilgili ifade vermesi için Roma’ya çağrıldı ancak kendisi bunun yerine Germen İmparatorluğu Dükü olan 3. Frederick’in yanına sığındı. Luther Orta Çağ’ın karanlığında kalmış ve cehaleti sebebiyle bir takım güçler tarafından yönetilen Avrupa toplumlarına ışık gösterdiği için medeniyet tarihi açısından da oldukça önemli bir kişilik olarak kabul edilmiştir.

Bir Cevap Yazın