Mardin’in tarihi ve turistik yerleri nerelerdir?

ULU CAMİİ (CAMİ-İ KEBİR): Mardin’deki camilerin en eskisi Ulu Cami’dir. Ulu Cami Kıble duvarına paralel olarak uzanan üç nef ve mihrap önünde iki nef boyunca tromplu ve dıştan yivli bir kubbeyle örtülmüştür. Altı paye üzerine oturtulmuş olan kubbe bütün mekana hakimdir. Çapraz tonozlu revaklarda sadece kuzeyde beş bölüm kalmış, diğerleri ise kaybolmuştur. Minaresi Artuklu Hükümdarı 1176 yılında Kudbeddin İl-gazi döneminde inşa edilmiştir
fotomaraton042
ZEYNEL ABİDİN CAMİİ VE TÜRBESI: Mardin’in Nusaybin ilçesinde Hz. Muhammed’in 13. torunlarından olan Zeynel Abidin ismi ile anılan camide kendisinin ve kız kardeşi Zeynep’in türbeleri bulunmaktadır. Peygamberimiz Hz.Muhammed’in berberliğini yaptığı söylenen Selman-ı Pak’ın ziyaretgahı da buradadır.

KASIMİYE MEDRESESİ : Akkoyunlu Hükümdarı Cihangir oğlu Kasım Mardin’e atandığı zaman şehri onarmak için hummalı bir faaliyete başlamıitır. 1469 yılında bu medreseyi inşa ettirmiştir. İki teras üzerine iki katlı medrese, cami ve türbe ile birlikte külliye biçimindedir.

ZİNCİRİYE (SULTAN İSA) MEDRESESİ: Melik Necmeddin İsa Bin Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır. Medresenin girişindeki taş işlemeler son derece dikkat çekicidir. Medrese iki avlulu ve iki katlı olup, avlunun dışında kalan mekanlarla iyice yayılmış, dilimli kubbeleri ile uzaktan dikkati çekmektedir. Medresede Sultan İsa Türbesi ve birçok eski kitabeler bulunmaktadır.

MOR BEHNAM (KIRKLAR)KİLİSESİ: 5. asırda yapılmıştır. Şar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kilise üç giriş kapılı ince taş işçiliği ile işlenmiş mihrapları, dört yüz senelik ahşap mihrap kapıları, 1500 senelik kök boya ile baskı perdeleri, geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin bulunduğu divan bulunmaktadır.

MERYEM ANA KİLİSESİ VE PATRİKHANE: Patrik Antuan Semheri tarafından 1860 yılında yaptırılan kilisede; kemer, yuvarlak taş sütunlar ve avluda korkuluklar bulunmaktadır. Patriğin oturma yeri ve İncil vaaz yeri, üzüm salkımlı motiflerinin ahşap el işçiliği ile bezenmiştir.
Patrikhane, 1895 yılında Antakya Patriği olan İgnatios Benham Banni tarafından inşa ettirilmiştir. 1988 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiş olan Patrikhane, restore edildikten sonra 1995 yılından itibaren müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.

DEYRÜLZAFARAN MANASTIRI: Mardin’in 5 km doğusunda bulunan Deyrülzafaran Manastırı, Yukarı Mezopotamya’ya bakan yamaçlarda bulunmaktadır. Bu manastır 639 yıl boyunca dünya Süryanilerinin Patriklik Merkezliğini yapmıştır.
Manastırın MÖ.ye ait bölümlerinin kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, Mardin’in kuruluşuna kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Manastırın MS.ya ait dönemlerde yapılan eklentiler Hıristiyanlık döneminin başlamasıyla birlikte gerçekleşmiştir.

DEYRULUMUR MANASTIRI: Midyat’ın 18 km. doğusunda olup, MS.397 tarihinde Savurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor Şemun tarafından inşa edilmiştir. Manastır 615 ve 1049 da Metropolitlik Merkezi olmuştur.

MOR YAKUP MANASTIRI: Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Manastır, Mor Şabo ve 11 öğrencisinin şehitliğine kadar Mecusi tapınağıydı. İçinde Türbesi bulunmaktadır. 19. asıra kadar bünyesinde rahipler yaşardı.

MERYEMANA MANASTIRI: Midyat Anıtlı (Hah) Köyü’nde bulunmaktadır. Yöre Süryanilerinin genel kanısına göre Meryem Ana Manastırı, üç Mecusi’nin gelip kurduğu şehirdir.
MOR DIMET MANASTIRI: Savur İlçesi Dereiçi Köyü’nde bulunmaktadır.Manastıra gelen romatizma hastalarının iyileşmesinden dolayı buraya Romatizma Manastırı da denilmektedir.

Dara Ören Yeri: Mardin’in güneydoğusunda yaklaşık 30 km uzaklıkta Oğuz Köyü’nde bulunmaktadır. Burası eski Mezopotamya bölgesinin en ünlü şehri iken bugün küçük bir köy yerleşmesi haline gelmiştir. Burası Büyük İskender’le Dara’nın savaşına sahne olmuştur. Şehir İran Hükümdarı Darayuvaşi tarafından kurulmuş, çeşitli dönemlerde İranlılarla Romalılar arasında el değiştirmiştir.

Mardin Kalesi: Diğer adı Kartal Yuvası olan Mardin Kalesi, Sümer, Babil, Asur, Pers, Mitaniler, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Hamdaniler, Artuklu, Selçuklular, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerini, kimi zaman zaferleri, kimi hayal kırıklıklarını yaşamış çok önemli bir kaledir.
Kalenin ovadan yüksekliği tam olarak bin metre kadardır. Kalenin bir kısmı sarp kayaların üzerine oturmuştur.Eğimin fazla olduğu insanların çıkıp inmei ihtimali bulunan yerlerinde, bundan istifade edilerek sur inşa edilmiştir. Kız Kalesi : Mardin’in 5 km. doğusunda yayı andıran üç kaleden biridir. Tarihte çok önemli bir koruyuculuk görevi görmüştür.
Diğer önemli tarihi ve turistik yerler şunlardır:

1- Anır Kalesi
2- Dara Kalesi
3- Rabbat Kalesi
4- Erdemeşt Kalesi
5- Dermetinan Kalesi
6- Zarzavan Kalesi
7- Savur Kalesi(Sauras)
8- Aznavur Kalesi
9- Rahabdium-Hafemtay Kalesi
10- Merdis-Marin Kalesi
11- Haytam Kalesi
12- El Nıhman Kalesi

Bir Cevap Yazın