Manyetizma nedir?

canlısal magnetizmaDoğa bilimlerinin en önemli dallarından biri olarak kabul edilen fiziğin “elektromıknatıs” başlığı altında incelediği geniş içerikli bir konuda da geçen manyetizma kavramı, çok farklı anlamlarda spiritüalizmin tarafından da kullanılan bir tabirdir. Spiritüalizme göre manyetizma; fizik bilimin de olduğu gibi elektromıknatıslık ile ilgili bir kavram değil, insanoğlunun çevreye yaydığı ve “şuan için modern bilimin saptayamadığı düşünülen” titreşimlerdir. Spiritüalizmin manyetizma kavramına çok farklı yaklaşması ve bu titreşimlerin her insandan yayıldığına inanması, materyalist bir bakış açısı olan bilim şüphesiz kabul edilemez bir durumdur. Zira spiritüalistlerin manyetizma kavramını açıklarken modern bilimin saptayamadığını bir titreşimden bahsetmesi, birçok insanın bu tür bir titreşim “gerçekdışı” olarak yorumlamasına neden olmuştur. Oysa iddia edilen manyetizma kavramının gerçekliğinden ziyade bilimin konusu dışında kaldığının anlaşılması gerekir.

Spiritüalizme göre manyetizma, insanların çevre üzerindeki canlıları etkileyebildiği bir tür titreşim türüdür. Zira bu bağlamda manyetizma; teoloji, okültizm, ruhçuluk, parapsikoloji, ezoterizm gibi pek çok kavramla alakalı olan bir tür “tesir” olarak da görülebilir. Spiritüalistlerin manyetizma yorumu, insanoğlunun diğer canlıların “gerek fizyolojik gerekse de psikolojik” özellikleri üzerinde bir takım etkilere sebebiyet verme potansiyeli olan bir titreşim ya da diğer bir değişle tesirdir. Kuantum fiziğinin insanoğlunun ufkunu hayal gücünün sınırlarını zorlar şekilde genişlettiği günümüzde bilim insanlarının maddenin temel yapı taşlarının “parçacık olarak mı yoksa dalga olarak mı” yorumlanmasıyla ilgili görüşleri düşünülürse, tesir başlığı altında incelenen manyetizma konusu da daha ilginç bir hale gelecektir.

manyetizmaEvrendeki her şeyin titreşim halinde olduğuna dair görüşlerin Kuantum fiziğinin temel bilgileri üzerine konulmasıyla bazı spiritüalistler, manyetizmanın evrenin başlangıcından beri var olan bir güç olduğunu söylemiştir. Zira tüm bunların ötesinde çoğu insan, manyetizmanın binlerce yıl öncesinde yaşamış olan uygarlıklar tarafından bilindiğini ve daha da önemlisini kullanıldığını düşünmektedir. Orta Çağ döneminin karanlık yıllarında kilisenin etkisiyle cahiliye döneminden geçen bazı Avrupa medeniyetlerinde manyetizma gibi bir kavram doğrudan büyücülükle anıldığından, pek çok insanın sonunda yakılmak olan bu tarz ciddi bir olayla ilgili görüşlerini kendine saklamış ve böylece manyetizmayla ilgili kavramlar uzun yıllar boyunca konuşulmamıştır.

Sovyetler Birliği’nden ABD’ye kadar pek çok ülkenin başta biyoenerji ve medyumluk gibi uygulamalar olmak üzere manyetizmanın keşfi, yapının anlaşılması ve yönlendirilmesine dair “gizli” çalışmalar yaptığına dair komplo iddiaları ise konunun popüler kültür tarafından da kısa süre içinde benimsenmesine neden olmuştur. Manyetizma gücü, organik radyasyon, nöroakışkanlık, Reiki, telepati, telekinezi, biyoenerji ve manyetik akışkanlık gibi farklı kavramların ortaya çıktığı araştırmalarla çoğu bilim insanı oldukça ciddi bir şekilde manyetizma etkisini keşfetmeye dair çalışmalar yürütmüşse de, günümüze dek bu tarz bir etkinin saptanması mümkün olmamıştır.

Basit bir elektromıknatıs yapımı:

Bir Cevap Yazın