Manyetik alan nedir?

Zaman içerisinde değişim gösteren elektrik alanları ve hareketli “elektrik yükleri” tarafından içsel bir yolla üretilen manyetik alan, fizik biliminde kuvveti ve yönü olan bir alan olduğu için vektörel bir büyüklük olarak kabul edilir. Ayrıca son yıllarda “Tanrı Parçacığı Deneyi” olarak da bilinen Cern Deneyi’nin konusu olan temel parçacıklar da manyetik alan yaratabilir. Aralarında meşhur Higgs Bozonu’nun da yer aldığı Ayar Bozonları, Leptonlar ve Kuarklardan oluşan temel parçacıkların hareketleri, evren genelinde manyetik alan oluşmasına neden olur.

Hareket eden herhangi bir elektrik yüküne etki eden kuvvetler olarak da tanımlanabilen manyetik alan, elektrik alanı ve akımıyla da doğrudan ilişkisi oldukça karmaşık bir sistemdir ki, Maxwell’in bulduğu denklemler yalnızca bu hesaplamalar için kullanılır. Bilimsel bir bakış açısıyla makro fizik alanında incelendiğinde manyetik alan elektrik ile birlikte tüm nesnelerin birbirleriyle ilgili olan iki özelliği olarak kabul edilir ki, Einstein’ın meşhur Özel Görelilik Kuramı da bu gerçeğin altını çizmektedir.

Foton değişiminin etkilerini inceleyen ve günümüzde tüm bilim adamların geleceğin tarihini değiştirecek bilim dalı olarak gördüğü “Kuantum Fiziği”, manyetik alanın foton değişimleri ile oluştuğunu söylemektedir. İçinde yaşadığımız Dünyamızın dahi kendi manyetik alanını üreterek içindeki yaşamın başta Güneş olmak üzere uzaydan gelen radyasyon korunmasını sağladığı düşünülürse, manyetik alanında “oldukça geniş” bir kullanım alanı olduğu anlaşılır.

Dünyamızın sahip olduğu manyetik alan insanoğlunun çağlar boyunca yol gösterici olan pusulanın da icat edilmesini sağlamıştır. Dünyanın manyetik alanı pusulaların temel çalışma prensibini oluşturarak insanlığa büyük yarar sağladığı gibi, dönen manyetik alan sayesinde günümüzde motor ve jeneratör gibi modern yaşamın vazgeçilmez icatlarını yapılmasını da sağlamıştır. Kuzey ve Güney olmak üzere kutupta toplanan manyetik alan, Dünyamızın merkezindeki çekirdeğinde birleşmektedir.

Ayrıca evrenimizde var olan maddeler, manyetik alana verdikleri tepkilere göre de üçe ayrılmaktadır. Michael Faraday yaptığı çalışmalarla nesnelerin manyetik alana tabi tutulduğunda üç farklı şekilde davrandığını ve nesnelerin manyetik alana verdiği tepki sonucunda bir etki oluştuğunu kanıtlamıştır. Buna göre maddeler; Diyamanyetik, Paramanyetik ve Ferromanyetik olarak üçe ayrılmaktadır.

 

 

Bir Cevap Yazın