Manik Depresif (Bipolar) bozukluk nedir?

Manik depresif; kişinin duygu durumunda inişli çıkışlı ataklar ile seyreden duygu hali bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Mani; kişinin aşırı hareketli hali, hızlı düşünme, gülme-güldürme, çok konuşma, aşırı güven duygusunu barındırmaktadır. Depresyon; içe kapanma, öz güven yetersizliği, halsizlik, moralsizlik, hüzün duygularını barındırmaktadır. Manik depresif ise, mani-depresyon gibi iki uç noktanın, kişilerin ruh halinde sürekli değişiklikler göstermesi sonucunda hastalığa verilen isimdir. Manik depresif (bipolar) hastalarının uygun tedavi ile ataklarının önlenmesi mümkündür.

Genetik, kalıtımsal aktarım ile kişinin bipolar hastalığına yatkınlığı söz konusudur. Bireyin bipolar hastalığına olan yatkınlığı, stres, üzüntü gibi etkenler ile tetiklenebildiği gözlenmektedir. Manik depresif hastalığı ataklar esnasında ciddiye alınmalı ve tedavi sürecine başlanmalıdır. İki uç noktada ki duygu durumunda gelip-giden hastalar depresyon halinde intihara meyil gösterebilmektedir. İki duygu halini de aşırı düzeyde yaşayan hastalar günlük yaşamlarının kontrolünü kaybedebilmektedir. Manik depresif (bipolar) bozukluk için psikiyatristler tarafından birçok alt sınıflandırma yapılmış olsa da, uluslararası olarak iki tip manik depresif rahatsızlığın varlığı kabul edilmiştir. Bipolar tip 1’de mani ataklarının çoğunluğu kabul edilirken, hastanın en az bir kez mani atağı geçirmiş olması gereklidir. Bipolar tip 2’de depresyon halinin baskınlığı söz konusu iken mani hali hipomani’dir. İntihar riskinin en yüksek olduğu grup ‘karma’ olarak nitelendirilen tip 1 ve tip 2’nin barındığı bipolar bozukluktur.

Manik depresif hastalarının atakları; mani döneminde az uyuması, her şeyi yapabileceğine inanması, risk alması atağın oldukça ön planda gözlemlenebilir belirtilerindendir. Mani dönemimdeki hastalar büyük paralar kaybetmeyi göze alarak kendilerine maddi açıdan da zarar verebilirler çünkü her işi başarabileceğine inanmaktadırlar. Depresif ataklarda ise, hasta kendine bakmak istemeyebilir, yataktan çıkmama isteği, sorumluluklarını umursamaz tavırlar gözlemlenebilmektedir. Manik depresif (bipolar) hastalığından kendinizde veya yakın çevrenizdeki bireyde baş gösterdiğinden şüphelenmekte iseniz en kısa sürede doktor yardımı alınması, intiharla dahi sonuçlanabilen rahatsızlığın önüne geçilmesindeki tek yoldur.

Bir Cevap Yazın