Manevi çalışma nedir?

arapca_yazi

İnsanoğlu var olduğundan beri hep çalışma halindedir. Bu ilk zamanlarda daha çok avcılıkla ve çeşitli aletlerin yapımı şeklinde kendini göstermiş, daha sonraları su kıyılarında yerleşik hayata geçmenin etkisiyle tarımla, toprak işçiliğiyle genişlemiş ve neticede bugünkü çalışma düzeninin temelini de oluşturan sanayi devrimiyle bambaşka bir düzeye ulaşmıştır. Günümüz insanı için çalışmak artık, suni bir yapı içinde var olma mücadelesinden başka bir şey değildir. Bahsettiğimiz bu var olma mücadelesi şeklindeki çalışmaların hepsinin ortak adı ise “maddi çalışma”dır.

Maddi çalışmalardan ayrı olarak bir de manevi çalışma vardır ki, maalesef çoğunluk tarafından ihmal edilen bir konudur.

Manevi çalışma kişinin yaratıcısıyla yani Allah’la irtibat kurmak, ona yakınlaşmak için yaptığı çalışmaları kapsar. Maddi çalışmadan en büyük farkı tam karşılığının hemen bu dünyada değil, ahiret hayatında verilecek olmasıdır. Manevi çalışmanın bu dünyadaki karşılığı Allah’a duyulan muhabbetin artması şeklinde kendini gösterir ki, bu da doğal bir etkiyle kişinin iyi işlerde öne çıkmasına ve güzel davranışlarının artmasına vesile olur.

Dua etmek, ibadet yapmak, Allah’ın rızasını gözeterek anneye babaya iyi davranmak, dinimizce hoş karşılanmayan hal ve hareketlerden uzaklaşmak, Kur’an okumak veya dinlemek, karşılık beklemeden elden geldiğince iyilik yapmak, maddi manevi birilerine yardımcı olmayı önemsemek, güzel sözler söylemek, insanları kırmaktan sakınmak, tefekkür etmek, şükür içinde olmak gibi manevi çalışmanın birçok maddesi mevcuttur.

Önemli olan insanın kendini bu dünyayla sınırlıymış gibi yaşamaktan kurtarması ve aklını doğru kullanıp gerçekten “çalışkan” bir insan olarak ömrünü tüketmesidir.

Çalışkanlık, kişinin maddi olduğu kadar üzerine düşen manevi çalışmaları da yapmasıyla ilgilidir. Sadece maddi çalışmalar veya sadece manevi çalışmalar içinde olmak, yani bir tarafı ihmal edip, yok saymak “tembel”liktir. Çalışkan sıfatının içini doldurmak ve bu sıfatı hak etmek ancak iki yönde de çaba göstermekle mümkündür.

Manevi çalışma içine girebilmek için tabii ki öncelikle Allah’a inanıyor olmak şartı vardır. İmanla zenginleşmemiş kişiler için böylesi bir çalışma zaten söz konusu değildir.

Manevi çalışmalar sayesinde insan; stres, depresyon, kaygı durum bozukluğu, hayattan zevk alamama, mutsuzluk, iç sıkıntısı gibi sıkça yaşanan birçok psikolojik rahatsızlıktan ve durumdan güvende olabilir ve hayatın zorlukları karşısında pozitif ve sağlam durabilme gücüne kavuşur.

Bir Cevap Yazın