Madde bağımlılığına karşı alınacak önlemler nelerdir?

Uyuşturucu ile mücadele başarılı bir mücadelenin verilebilmesi için öncelikle iyi bir analizin yapılması ve sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu önlemlerde bütün paydaşların belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma yapması gereken kurum ve kuruluşlar işbirliği ile söz konusu önlemlerin bir an önce alınması için rotalarını çizmeleri gerekir. Her geçen anın bir kayıp olduğu unutulmamalıdır. Hem gençle ve hem de toplumu adına ulusal bir görev anlayışı ile hareket edilmelidir.
uyusturucubuyuk
Hem bütün dünya da ve hem de Türkiye’de madde bağımlılığı ve uyuşturucu konusunda tek bir sorumlu bulmak oldukça zordur. Birçok kurum, kuruluş, kişi konu ile yakından ilgilidir. Bunlar birbirlerinin ne yaptıklarından haberdar olduklarını söylemek oldukça güçtür. Bakanlıklar, kamu kuruluşları, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar alınması gereken önlemler için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Ülkemizde madde bağımlılığı ve uyuşturucular konusunda, yeteri kadar sağlıklı veri ve bilginin olmadığı bir gerçektir. Ancak son dönemlerde bu konuda daha çok çalışma yapıldığını söylemek lazım. Öncelikli olarak bu konuda doğru bir politika belirlenip ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Eğer bir politika oluşturulamazsa dağınık bir çalışma olacak ve bunun neticesinde çözüme ulaşılamayacaktır. Geçerli, tutarlı politika ve strateji tespit edilmesinde, doğru bilgiye sahip olunmalıdır. Yapılacak olan araştırma ve incelemelerle istatistiki veriler bir araya toplanıp, durumun bütün boyutları ortaya konulmalıdır.

Bu çalışma yapılırken şu sorulara cevap aranmalıdır:
1- Türkiye’de madde bağımlılarının sayıları kaçtır?
2- Madde bağılıları hangi yaş gruplarındadır?
3- Bağımlıların sosyal, kültürel, psikolojik özellikleri nelerdir?
4- Madde bağımlıları niçin bağımlı olmuşlardır?
5- Nedenlerin önceliklerine göre sıralanması yapılmış mıdır?
6- Madde bağımlılığı konusunda sorumluluk üstlenmesi gereken kurum ve kuruluşlar hangileridir’?
7- Şimdiye kadar bu kurumlar hangi çalışmaları yapmıştır?
8- Hangi disiplin elemanları bu tür çalışmalarda görev almalıdır?
9- Özel eleman yetiştirilmesi gerekir mi?
10- Gerekiyorsa nasıl ve ne kadar sürede yetiştirilebilir?
11- Bağımlılara çağdaş yaklaşım modelleri diğer ülkelerde neler olmuştur?
12- Bağımlılar için çağdaş yaklaşım modelleri nasıl uygulanabilir?
13- Bağımlı-aile-kurum üçgenindeki rol ve sorumluluklar nelerdir?
14- Üretim, tüketim, arz-talep ilişkileri, ekonomik girdisi, çıktısı nedir?
15- Hangi analizlerle buna ulaşabiliriz? Hukuk açısından mevcut yasalar uygun mudur, değil midir?
16- Eksiklikler nasıl giderilebilir? İşin uluslararası boyutunda neler yapılmaktadır?
17- Bağlı olduğumuz onayladığımız uluslararası anlaşmalara ne ölçüde uyulmaktadır?
18- Çağdaş tedavi, rehabilitasyon izleme yöntemleri nelerdir?
19- Çağdaş tedavi, rehabilitasyon izleme yöntemleri ülkemizde uygulanmakta mıdır? v.b.

Politika ve stratejilerin geçici değil sürekli olmalarına dikkat edilmelidir. Günlük politika ile sorunu çözmek imkansızdır.

Eğer politika ve strateji sağlıklı bir şekilde oluşturuluş ise karar verme daha kolaylaşacaktır. Karar sürecinde, kararı verecek olan en üst organın bilgilendirilmesi, doğru ve geçerli karar üretmenin en etkili yoludur. Politika ile izlenecek yollar, aşamalar şunlardır:

1- Geçmişteki durumun analiz edilmesi
2- Uygulamada karşılaşılan aksaklıklar
3- Yönetim, organizasyon eksiklikleri
4- Bilimsel yöntemler
5- Personel özellikleri
6- Kaynakların gözden geçirilmesi
7- İhtiyacın belirlenmesi
8- Kararın açıklanması

Madde ve uyuşturucu bağımlılığı sorunlarını çözmek için tek elden bir kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Oluşturulması gereken örgüt sadece politika ve strateji tespit etmelidir. Esas uygulama kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Bütün hizmetlerde olduğu gibi her şeyi devletten beklemek çok doğru değildir. Ama kamu kuruluşlarının yapacakları da önemli öncelikli hizmetlerdir. Bilhassa az da olsa bu işi yüklenen kurumlar ve üniversiteler başta olmak üzere bütün kuruluşların işbirliği, uyum içinde çalışmaları sağlanmalıdır.
Uyuşturucu ve bağımlıların araştırılması, tedavisi, rehabilitasyonu ve izlenmesi konularında uygulanan çağdaş yöntemler bulunmaktadır. Bu çağdaş yöntemlerin ilgili kuruluşlarca uzman kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir.

Alınacak önlemler konusunda ailelerinde önemli bir fonksiyonu vardır. İlk önlem ailede alınmalıdır. Kurum ve kuruluşlar bu konularda sık sık bilgilendirme yapmalı ve uzman kişiler yetiştirmelidir.

Bir Cevap Yazın