Laik devlet nedir?

laiklikLaik (seküler) devlet, din ile ilgili çalışmalar yürüten kurumların siyaset ile ilgilenmediği ve tüm dini anlayışlara eşit uzaklıkta yer alan bir devlet yapısıdır. Seküler devletten kasıt, devletin herhangi bir dini olmadığıdır. Bu ifade pek çok farklı düşüncenin gelişmesine sebep olsa da laik devletin dinin olmaması demek, her dinden vatandaşın eşit haklara sahip olduğu ve aynı mahkemede aynı kanunlarla yargılanması manasına gelmektedir. Bir başka değişle laik devlet, bireye sınırsız vicdan ve dini inanç özgürlüğü sunulan bir yönetim biçimidir. Halkın istediği dine ve en önemlisi de istediği şekilde inanabildiği bir devlet yapısı olan laik devletlerde, bireylerin herhangi bir dine mensup olmaması da mümkündür. Bu bağlamda seküler devlet biçimi insanlara hiçbir dinin mensubu olmama özgürlüğü de sunmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi laik devletlerde insanların dini inançları doğrultusunda bayram olarak kabul ettiği günlerin resmi tatil olarak kabul edilmesi de mümkündür.

Resmi olarak devletin bir dini kimliğe sahip olduğu ülkelerin büyük bir bölümü Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya coğrafyasında yer almakta, bunun haricindeki dünya devletlerin büyük bölümü laik bir düzene sahiptir. Seküler devlet yani laiklik ile ilgili birçok yanlış düşünce söz konusudur ve bazı insanlar devletin dininin olmaması dendiğinde vatandaşların da dinsiz olması gerektiği gibi yanlış bir fikre kapılmaktadır. Bunun tam aksine laik bir devlette her vatandaşın istediği herhangi bir dine inanma ya da bahsi geçtiği üzere hiçbir dine inanmama özgürlüğü bulunmakta, dini inanca sahip olan insanların da dini inancının gereğini yerine getirme hakkı vardır. İnanç ve vicdan özgürlüğünün sınırsız olduğu laik devletlerde, devlet açısından bireyin herhangi bir dine mensup olup olmamasının bir önemi yoktur. Zira laik devletlerde inançlı olsun olmasın tüm bireyler aynı kanunlara tabidir ve birbiriyle tamamen eşittir.

Laik devletlerin anayasaları belirli dini inançlara göre değil, tamamen dini ilgilendiren fikirlerden bağımsız olarak şekillenir. Devlet kurumlarının dini inançları ilgilendiren konularla ilgilenmediği laik devlet yapısının herhangi bir organında da dine göre uygulamalar yapılmamaktadır. Büyük çoğunluğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yer alan Müslüman devletler dışında dünyadaki diğer ülkelerin oldukça büyük bir bölümü, ülkemizde olduğu gibi laik devlet yapısına sahiptir.

Bir Cevap Yazın