Kurumsal kimlik nedir?

kurumsal kimlikDoğrudan pazarlamayı ilgilendiren ve günümüzün küreselleşmenin önünde hiçbir şeyin duramadığı dünyamızda tüm firmaların bilhassa dikkate alması gereken bir konu olan “kurumsal kimlik”, firmanın müşteriler ve diğer markalar tarafından nasıl algılandığıdır. Pazarda firmanın “kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi” için kurumsal kimliğini doğru şekilde yansıtması gerekir. Kurumsal kimlik, firmanın vizyonundan misyonuna önceden belirlenmiş ve firma ticari hayatına başlamadan önce kapsamı nitelendirilmiş bir ifadedir. Bu bağlamda kurumsal kimliğin bir imzaya benzetilmesi mümkündür ve nasıl ki insanların imzası bir ömür boyu değişmiyorsa, firmanın kurumsal kimliği de tüm ticari hayatı boyunca aynı kalmaktadır. Firmanın imzası yani kurumsal kimliği, doğrudan firmanın kendisi demektir.

Genel olarak baştan belirlenen ve sonraki süreçte de değişmeden bir tanımlama olan kurumsal kimlik, firmanın tek bir simge ile müşteriler ve diğer firmalar tarafından tanınmasını da sağlamaktadır. Markalaşma süreci gibi son yılların küresel ekonomisinin en popüler konuları arasında önemli basamaklardan biri olan kurumsal kimlik, firmanın pazar stratejilerini de yakından ilgilendirmektedir. Ancak kurumsal kimlik ile ilgili yapılan çalışmaların da sadece bir “logo” tasarlamaya çalışmak olmadığı unutulmamalıdır. Zira kurumsal kimlik; markanın her alanda ve her yönüyle ifade edilmesine yönelik yapılan, oldukça farklı konuları bünyesinde barındıran geniş bir çalışma anını tanımlamaktadır.

kurumsal kimlik nedirMarkanın amblemi olan ve müşteri ya da rakip fark etmeden gören herkesin aklına doğrudan firmayı getiren tasarımlar kurumsal kimlik gelişimini ilgilendirdiği gibi, firmanın ofis tasarımı dahi bu sürece dahil olmaktadır. Çalışma hayatına nasıl katılım gösterildiğinin ve firmanın üretiminde çalışan ekibin nasıl bir ortamda faaliyet gösterdiğini gözler önüne seren ofisler, tasarımıyla dahi firmaya ait olduğunu göstermelidir. Firmanın ofisinin gösteren ve içinde firmanın logosuna dair hiçbir görselin yer almadığı bir resim dahi, tasarımı ile gören herkesin bu ofisin markaya ait olduğunu anlamasını sağlamalıdır. Bunun dışında internet teknolojilerinin hızlı gelişimiyle artık iş hayatı için dijital platformun görmezden gelinemeyecek bir unsur olması, kurumsal kimlik çalışmalarının web siteleri ve sosyal medyayı da ilgilendirmesi anlamına gelmektedir.

Antetli kağıtlardan ürün ambalajlarına, kurumsal kimlik firmanın dahil olduğu her alanı ilgilendirir. Markanın kendisini ifade etmek kullanabileceği tüm kaynaklarda, kurumsal kimliğini de ifade etme imkanı bulunmaktadır. İnsanların hayatına giren ve hayatının bir parçası halinde gelen gerçek sanal fark etmeden her alanda kurumsal kimlik devreye girmektedir. Bu bağlamda kurumsal kimlik kavramına yaklaşıldığında, firma çalışanlarının giyim tarzı dahi kurumsal kimliğin bir parçası haline dönüşmektedir. Markanın çalışanlarının giyim tarzının insanlara doğrudan firmayı çağrıştırması, kurumsal kimliğin doğru şekilde ifade edildiğinin en iyi göstergesidir. Ancak bunun da hem en iyi hem de en zor yolu, bunu “üniforma” kullanmadan yapmaktır…

Bir Cevap Yazın