Kuran-ı Kerim’e göre hayırlı işler nelerdir?

Kuran-ı Kerim her Müslüman’ın hayat rehberidir. Kutsal kitabımızda iyiliğin ve güzelliğin tüm yolları açıkça belirtilmiştir. Hayır ve şer her davranış ayetlerle açıklanmıştır.
kuranhayırlıişler
Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e göre hayır ve şer Allah’tandır. Hayır, insanların tercih, rağbet ve arzu ettiği şeylerdir. En iyi en faydalı ve en güzel olandır. Hayır şer ve zararın tam tersidir. Hayır kelimesi kitabımızda tam 176 ayette geçmektedir. Allah’ın verdiği akıl, güç ve nimetlerin teşekkürüdür. İnsan hayırlı olunca, insan ancak o zaman insan olur. İşte Kuran-ı Kerim’de hayırlı işlerden bahsedilen ayetlerden bazıları şunlardır:

1- “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyiler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır.(Al-i İmran,198)
2- “Onların hayır diye bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ebedi olarak ateşte kalıcıdırlar.” (Tevbe, 17)
3- “O inançsız kimselerin dünyadaki yaptığı çalışmalar,boşuna gitmiştir. Halbuki güzel iş yaptıklarını sanırlar. İyi diye, hayır diye yaptıkları bütün ameller boşa çıkmıştır. (Kehf, 104-105)
4- Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. (Araf, 26)
5- Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Tevbe, 3)
6- Bir şeyi ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam tutun, doğru teraziyle tartın. Böyle yapmak, sonuç itibariyle daha hayırlı ve daha iyidir.(İsra, 35)
7- Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak yararlı işler, sevab olarak da, emel olarak da, Rabbinin katında daha hayırlıdır. (Kehf, 46)
8- Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. (Al-i İmran, 110)
9- Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. (Al-i İmran,104)
10- Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: ‘Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım’ dedi. (Kasas-24)

11- Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. (Bakara, 220)
12- Sana, ne sarf edeceklerini sorarlar, de ki: ‘Sarf edeceğiniz mal, ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler, yolcular içindir. Yaptığınız her hayrı Allah şüphesiz bilir’. (Bakara, 215)
13- Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için hayırlıdır.(Bakara, 184)
14- İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. (Bakara, 221)
15- Kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız.(Bakara, 110)
16- Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. (Enbiya, 35)
17- Ve muhakkak ki, onun hayır (mal) sevgisi gerçekten kuvvetlidir. (Adiyat, 8)
18- Allah en hayırlı koruyandır. (Yusuf, 64)
19- (Resûlüm!) De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin.(Müminun, 118)
20- Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır.(Hac, 36)
21- Elinizde bulunan esirlere, ‘Allah kalplerinizde bir iyilik bulursa, size sizden alınanın daha hayırlısını verir, sizi bağışlar, Allah bağışlayandır, merhamet edendir’ de. (Enfal, 70)
22- Rabbim sen, indirenlerin en hayırlısısın. (Müminun, 29)
23- Kullarımdan bir grup, ‘Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.’ derdi.( Müminun, 109
24- Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. (Enfal-30)
25- İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! (Bakara, 25
26- İman edip,yararlı iş yapanlara gelince, onlar cennetliktir.Onlar orada devamlı kalırlar. (Bakara, 82)
27- İnanıp, güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. (Hud, 23)
28- Cennetlikler, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula,yetime ve esire yedirirler. (İnsan, 8)
29- Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ı onarmayı, Allah’a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin (çaba harcayanın yaptıkları) gibi mi saydınız? Bunlar Allah Katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 19)
30- İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenlerin (çaba harcayanların) Allah Katında büyük dereceleri vardır. İşte ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenler bunlardır. (Tevbe Suresi, 20)
31- Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi, 177)

Bir Cevap Yazın