KOSGEB nedir, hizmetleri nelerdir?

kosgebKüreselleşme süreciyle birlikte ekonomik faaliyetlerin de büyük oranda değiştiği günümüzde, küçük ölçekli işletmelerin ulusal ve uluslararası ekonomilerdeki önemi de büyümüştür. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB de, modern ekonomilerde önemi giderek daha da artan küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkinliğini arttırmak için hizmet veren bir “kamu kurumudur”. Piyasa şartlarının her geçen gün daha da kızışması ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların piyasadaki etkisinin daha da artmasıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de etkinliği ciddi bir tehdit altına girmiştir. Bu aşamada destek amaçlı olarak devreye giren KOSGEB; globalleşme sürecinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasadaki rekabet gücünün artmasını sağlamak için çözüm üretmektedir.

Ekonomik gelişim sürecinin dünyanın her yerinde küreselleşme doğrultusunda eşzamanlı olarak yaşanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de bu gelişim sürecini takip etmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin küresel ekonomideki rolünün daha da önemli bir hale gelmesini sağlayan KOSGEB, “KOBİ Proje Destek Programı” kapsamında işletmelere gerek danışmanlık gerekse de “maddi” olarak destek vermektedir. 12 Nisan 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3624 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren KOSGEB, doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari yaşamları boyunca karşılaştıkları birçok farklı soruna çözüm üreten KOSGEB, işletmelerin geliştirdiği projelere destek vermek amacıyla programlar geliştirmekte ve var olan programların daha da verimli hale getirilmesi için çalışmaktadır.

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirdiği ticari projeleri desteklemenin haricinde proje yapabilme kapasitesinin de geliştirilmesine hizmet etmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri faaliyet gösterdikleri illere göre sınıflandıran KOSGEB, ticari projelere verdiği destek oranını da işletmenin bulunduğu bölgeye göre belirlemektedir. Kısa dönemli yardımlardan uzun vadeli desteklere kadar farklı proje destek programları bulunan kurumun, destek verdiği projelerin konusu da oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. KOSGEB; pazarlama, dış ticaret, organizasyon ve yönetim, üretim, mali işler, insan kaynakları, bilgi yönetimi gibi alanları ilgilendiren ticari projelere destek sağlamakta ve danışmanlık yapmaktadır.

Destek verdiği projeler ile maddi yardım sağlayan KOSGEB, bu şekilde orta ve küçük ölçekli işletmelerin projelerini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan masrafların da karşılanmasını sağlar. Projenin kapsamında göre giderlerin hesaplanmasının ardından KOSGEB uzmanlarından oluşan kurul, işletmenin geliştirdiği projeyi hayata sokması için gereken yardım miktarını belirler ve bu maddi destek bu doğrultuda yapılır. KOSGEB tarafından yapılan destek; hammadde, makine ve teçhizat, malzeme, personel giderleri, yazılım gibi ihtiyaçların karşılanması için kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın