Koldan anjiyo kasıktan yapılan anjiyoya göre avantajlı olur mu?

anjiyoKoldan anjiyo son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Anjiyo vücutta bulunan herhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, damardaki kan akımının izlenmesi ve damarlarda olabilecek darlığın ve tıkanıklığın belirlenmesi için yapılan bir tetkiktir. Vücutta bulunan damarların tamamı için anjiyo yapılabilir. Beyin damarları, gözler, kalp ve bacaklarda yapılan anjiyo uygulaması yaygındır. Kalp damarlarına yapılan koroner anjiyografi olarak adlandırılır. Bu uygulamanın yapılması sırasında çoğunlukla sağ kasık atardamarı tercih edilmektedir. Ancak bilekten ya da dirsek bölgesinde bulunan kol atardamarından gerçekleştirilen anjiyo gittikçe daha fazla uygulanma olanağı bulur.

Anjiyo tetkiki yaklaşık olarak hazırlıkların dışında 10-15 dakika içinde tamamlanır. Bu işlemin sonunda atardamara yerleştirilen tüp çıkarılır. Bu bölgede kanamanın olmaması için bir süre buraya baskı uygulanır. Kanamanın durmasından sonra, bölgeye pansuman yapılır. Koldan gerçekleştirilen anjiyoda hasta 1-2 saat sürecek gözlemin ardından taburcu edilebilir. Buraya yapılan baskının iyi uygulanmaması yüzünden kanama, morarma, şişlik ve ağrı meydana gelebilir. Cilt altında olan dokuda kan birikimi meydana gelirse ya da damar girişinde zedelenme sorunu varsa, hasta lokal ameliyat edilebilir.

Koldan anjiyo neden ve nasıl yapılır?

Anjiyo kasıktan yapıldığı zaman, tetkikten sonra damardaki kılıf çekilince bölgeye 10-15 dakika elle, bundan sonra kum torbasıyla beraber basınç uygulanır ve hastanın en az altı saat yatak istirahati yapması gerekir. Bu hastalarda kanama olmaması için yapılan baskı bazı durumlarda kilolu olan kişilerde damar sıkışmasına sebep olarak, burada ağrı, kanama, sertlik ya da morarmaya neden olabilir. Bu sebepler yüzünden hastanın anjiyodan sonra daha erken taburcu edilmesi, fazla kilolu olan hastalarda saydığımız olumsuz etkilerin oluşmaması için ön koldan anjiyo yapılması daha uygun görülür.

Ön koldan yapılacak anjiyo için aranan şart, hastanın ön kolunda bulunan her iki atardamarının aktif olarak işlevini görmesidir. Bu mümkün olmadığı zaman koldan anjiyo yapılması sakıncalı olabilir. Kasık atardamarında olduğu gibi, koldan el bileği ve üstteki bölgeden atardamar noktası uyuşturulur, daha sonra atardamara sokulan tüple, buradan kalbe doğru ilerletilir.

Koldan anjiyo kasıktan yapılan anjiyoya göre daha avantajlı olur mu?

Anjiyo uygulanan hastalarda daha erken taburcu olmayı sağlayan koldan anjiyo uygulaması, bu yönden daha avantajlı olsa da, tetkiki yapan operatör doktor yönünden kasıktan yapılan anjiyo kadar seri ve kolay uygulanamaz. Koldan anjiyo sırasında her katater kullanılamaz, kataterler gerekli pozisyonda ayarlanıp sabitlenme zorluğu çekilir ve bu yüzden birkaç defa deneme yapma gereği doğar. Bu sebeplerle anjiyonun süresi uzar ve hastalar bu yüzden doğal olarak daha çok radyasyona maruz kalır. Bunlar düşünüldüğünde koldan anjiyonun bazı dezavantajları bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın